GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1923-02-23
Vrijwillig lijden.

Vrijwillig lijden.

Peinze uwe ziel over dit uitgaan van Jezus. Uw Heiland staat hier in de poort van Zijn lijdensweg. Het is hier een bieslissend oogenblik. Uit 'de Paaschzaal naar buiten, dat is de beslissende stap'.En nu zien wij den Christus vrijwillig, wetend en willend, dien stap doen. „En zij gingen ui ...

De Reformatie
V. A.
829 woorden
SAMENWERKING VAN ALLE GEREFORMEERDEN.

SAMENWERKING VAN ALLE GEREFORMEERDEN.

III. De samenwerking aller Gereformeerden kan onzes inziens slechts tot stand. kbmen onder drieërlei ieding.Het eerste is dit, dat wij tot Wet terrein, - waarop we elfcander ontmoeten en dat noodzakelijk buiten hiet institutair k'erkelijke moet liggen, aan a ...

De Reformatie
HEPP.
1220 woorden
De loochening der Gemeene Gratie.

De loochening der Gemeene Gratie.

XIII (Slot). In Amerika is onder de Gereformeerde broederen ernstig geschil gerezen over het leerstuk van do Gemeene Gratie.Er zijn er, die meenen, dat deze leer onschriftuurlijk is en daarom de Gemeene Gratie loochenen. De stand van de kwestie wordt uiteeng ...

De Reformatie
HEPP.
3547 woorden
Socialisatie of Bedrijfsorganisatie.

Socialisatie of Bedrijfsorganisatie.

XI. De eigendom. Nadat wij een vorige maal stilstonden bij hetgeen de eerste beide hoofdstukken vah het boek Genesis over den eigendom mödedeelen, k'oimen we nu tot den toestand, zooals die 'door den zondeval geworden is. Ook' op dit ...

De Reformatie
K. D.
1654 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

XVI. Het eerste contact. Als twee kampvaardige, pezige leeuwen stonden ze tegenover elkander: Hellenisme en Christendom, het wijsgeerig verstand en 'Jiet christelijk' geloof.De eerste botsing, op den Areoplag'us, scïi'een voor ...

De Reformatie
B. W.
1443 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

P. J. Cohen De Vries, Kinderen m' n uit klas. De „kinder-psychologie", de psycihologische beschouwing van de kinderziel, is in den laatsten tijd in de literatuur aan de orde van den dag.Misschien is het een nieuwe reactie-vorm tegen de verdwazing der tendenz ...

De Reformatie
C. T.
1838 woorden
De Nationale Christelijke Conferentie te Schanghat

De Nationale Christelijke Conferentie te Schanghat

I. China is en blijft het land 'der wonderlijkheden. In onze jeugd prikkelde het onze verbeelding, en verbonden wij aan zijn naam allerlei sprookjesachtige voorstellinjgen. ^Jater kbmt h|et land ons naderbij, en verliest dan veel van 2; ija schoonheid; ma^r merkwaa ...

De Reformatie
J. D. W.
1509 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Het doet ons eigenaardig aan bij Hongaarsch'e kinderen, die in onze gezinnen korter of langer tijd zijn opgenomen, zulk' een vrees voor joden te sp'euren. JEn dat te méér, omdat dit niet aan sommige dier kinderen eigen is, Itnaar veeleer aan bijna allen, kleinen en grooten. Hieruit to'erkt men te ...

De Reformatie
G. KEIZER.
923 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Een stoute Roomsche. Zéér gezonde en verlicihte opmerkijigen, die ook gereformeerde kerkisten ter harte mogen nemen, , reviewt „De Telegraaf" uit een katholiek blad. De R.K. Staatspartij ende Kerk. In het weekblad de „Katholiek ...

De Reformatie
B. W.
1121 woorden
„Uit der Hongaren Land,” door J. J. Westerbeek van Eerten. Amsterdam, W. Kirchner.

„Uit der Hongaren Land,” door J. J. Westerbeek van Eerten. Amsterdam, W. Kirchner.

Gezellig, gemoedelijk, s-ympathiek geschreven. ...

De Reformatie
4 woorden
van 2