GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1927-03-18
De Reformatie
„Studia Catholica?”. Nieuwe Reeks van ,,De  Katholiek”. Derde jaargang, afl. III. Roermond — J. J. Romen &Zonen.

„Studia Catholica?”. Nieuwe Reeks van ,,De Katholiek”. Derde jaargang, afl. III. Roermond — J. J. Romen &Zonen.

De inhoud van dit nummer as: Prosper en Cassianus (prof: Franses); Metaphysik der Erkenntnis und Schulmeinungen der Scholastik (I. Ternus); Maria middelares (dr N. Sanders; een zeer interessant artikel, niet alleen om de gedachten, maar vooral ook om den redeneertrant te loeren kennen); Milaan, e ...

De Reformatie
K. S.
81 woorden
H. Padberg S. J. — „Frederik van Eeden”.  Roermond — J. J. Romen & Zonen.

H. Padberg S. J. — „Frederik van Eeden”. Roermond — J. J. Romen & Zonen.

Dit boek is versclienen in de bekende , , Ster-uitga ven"; dat deze roomsch zijn behoef ik wel niet meer te zeggen. Men begrijpt de situatie dadelijk: de eene zoon van Rome verblijdt zich over den ander; en dat die ander de bekeerling is met den bekenden naam, voert de blijdsciiap hooger op. De a ...

De Reformatie
K. S.
171 woorden
„De Toortsdrager.” Administratie Keizersgracht 120, Amsterdam.

„De Toortsdrager.” Administratie Keizersgracht 120, Amsterdam.

Men zond ons aflevering 1 van dit tijdschrift. „Nieuwe Banen" (het tijdschrift van dr A. H. de Hartog) is hierin opgenomen; thans is dit tijdschrift het „orgaan van de apologetische vereeniging „De Toortsdrager" der christelijke levens-en wereldbeschouwing". Men weet, dat prof. dr A. H. de Hartog ...

De Reformatie
K. S.
531 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Franekei-: J. H. Meuleman te Hooger-Siiiilde en \V. Seinen te Opperdoes.Sleeuvvijfc (bij Goriuchera): R. v. Reenen te • Putten (G.) en C. A. Vreugdenhil te Gramsbergen. Surhuisterveen: J. H. Meuleman te Hooger-Smilde en S. J. Popma te Engwierum.Beroepen te: Berlikum (Fr: ...

De Reformatie
591 woorden
Doop en Besnijdenis.

Doop en Besnijdenis.

V. S. te W. vraagt naar de reden van het verschil in' dei verhouding der twee sexen tot het eerste der twee Sacramenten onder Oude en Nieuwe Bedeeling, m.a.w. hoe het komt, dat, terwijl onder het Oude Verbond alleen het mannelijk geslacht de Besnijdenis ontving, thans óók de kindexen van het vrou ...

De Reformatie
F.
658 woorden
Het graf en de eigendom.

Het graf en de eigendom.

Tusschen de donkerheid van graf en dood ©enerzijds en de heerlijkheid van de „erfenis der heiligen in het licht" anderzijds, moge een machtig verschil zijn, — toch heeft Christus do, or zijn graf de lijn der verhooging en der erfgenaramsweelde omgebogen en heengetrokken naar het einde van zijn ve ...

De Reformatie
K. S.
694 woorden
-De Gereformeerde Bond voor Duitschland.

-De Gereformeerde Bond voor Duitschland.

In „De Gereformeerde Kerk" vertelt Ds H. Bakker iets uit de geschiedenis van dezen Bond.De „Reformierte Bund für Deutschland" werd in het jaar van Zwingli's 400sten geboortedag, 1884, opgerictit. En niet maar toevallig. Daar was aanleiding voor. Wat meer is, de noodzaak werd gevoeld. ...

De Reformatie
HEPP
791 woorden
De Opleiding.

De Opleiding.

Af en toe moeten we onze aandacht eens bepalen bij de opleiding van onze onderwijzers. Ieder, wien ''de belangen van het onderwijs naar den Woorde Gods ter harte gaan, verstaat, hoe ontzettend veel er aan gelegen is, dat de jong©' menscben, die voor het onderwijs bestemd zijn, van gronds op worde ...

De Reformatie
G. MEIMA
1149 woorden
KERK EN STAAT.

KERK EN STAAT.

II. Is het vraagstuk van Kerk eai'Sitaat niet in de eerste plaats van kerkelijken doch van politieken aard, dan zal dat van groote beteekenis zijn voor de wijze, waarop naar een oplossing moet worden gezocht.Niet de kerk, maar de staat ondervindt voornamelij ...

De Reformatie
F. W. GROSHEIDE
1456 woorden
De beteekenis van Pennings werk.

De beteekenis van Pennings werk.

II. Pennings geschriften. Als ik thans in het verband dezer artikelenserie een korte bibliographie invoeg van Pennings geschriften, geschiedt dat, zooals ik' reeds zeide in het voorafgaande stuk, ter beantwooxding van de vele vragers, die omtrent de dateering of de ...

De Reformatie
C. T.
1789 woorden
van 2