GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1929-03-01
De Reformatie
PERSSGHOOW.

PERSSGHOOW.

Verstand verliezen of beschermen? Ds P. V. Dijk schrijft in „Zeeuwsch Kbl.": In No. 15 van het (Ethische) „Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur", wordt op de tweede bladzij een boek van den Engelschen bisschop Gore over den Bijbel besproken. Dit boek ia sterk critisch. Vers ...

De Reformatie
3184 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Verkeerfle wisselstand. X. Niet te lang willen we stilstaan bij het gevoelen, dat bij het sacrament eigenlijk tusschen drieërlei moet worden onderscheiden: n.l.1. „het teeken en zegel". 2. 'de „beteekende zaak". 3. ide „conjunctie", de „verbinding" tusschen ...

De Reformatie
HEPP.
3146 woorden
Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur

Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur

door W. M. LE GOINTRE. XX. Hot Jc'zus-ljocld, dat wij thans voor uw aandacht Isrengen willen, moge, in den engeren zin van liet woord, niet „romantisch" zijn, ik meen het toch het best nu zijn Ijlaats te kunnen geven. Het is hef zuiver-aestlietisch •Jezns-bee ...

De Reformatie
W. M. LE GOINTRE
2900 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

„The Banner" zonder Dr H. Beets. Onze lezers weten reeds, dat Dr H. Beets als hoofdredakteur van „The Banner" is afgetreden.Verschillende Amerikaansche bladen, o.a. ook de groote „Grand Rapids Press", hebben daarop hun kommentaren geleverd. Daaruit bleek wel ...

De Reformatie
HEPP.
1847 woorden
L. E.,Anna Maria de Sandra.

L. E.,Anna Maria de Sandra.

Vele malen reeds zijn in deze rubriek aan de orde geweest do boeken van de Schrijfsters L. E. en Ignatia Lubeley, de gezusters Engelberts.Telkens als een nieuw boek van een van beiden verscheen (nog onlangs naar aanleiding van Ignatia Lubeley's „In de Provincie") hebben we gewezen op de ge ...

De Reformatie
C. T.
1748 woorden
Geen plaats voor de Kerk.

Geen plaats voor de Kerk.

Ondanks het feit, dat er nu drie officieele Kerken in Ned.-Indië zijn: de Protestaiitsche, de Roomsche, en de Gereformeerde Kerken, kan men toch nog iiiet zeggen, dat de Kerk een plaats gekregen heeft in de Indische maatschappij, nog minder in hel leven van liet volk.Men houde hierbij nu w ...

De Reformatie
A. R.
1106 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Gameren; W. G.. Boveiidorp, coml. Ie Bi-uininen en F. A. Hofman, caiid. te Kampen.Beroepen te: Amsterdam (voor de Zending onder de Joden): C. Kapteijn Dzn te Moerdijk. Genemuiden: F. A. Itofmaji, cand. Ie Kampen. Den Haag-Oost (vac. J. Diouma): S. G. de Graaf te Arasterdam. Hau ...

De Reformatie
1051 woorden
De beteekenis en de Inricbting van het Onderwijs in de  BilbelsGlie Gescliiedenis op de Lagere School.

De beteekenis en de Inricbting van het Onderwijs in de BilbelsGlie Gescliiedenis op de Lagere School.

I Dezen titel ontleenen we aan de 27ste brochure van „Gereformeerd Sohoolonderwijs", een uitgave waarin Ds P. van Dijk van Serooskerke zijn meeningen dienaangaande uiteen zet.Nu is als leervak de Bijbelsche GesoMedehis al heel oud, zoodat haar beteekenis en ...

De Reformatie
STRIKWERDA
1001 woorden
De Liefde.

De Liefde.

Men beperke toch Jeztts' „stellen van Zijn leven yooi' ons" niet tot Zijn kruisdood.Zeker, op Golgotha heeft het offer Zijner liefde zich voltooid; en het is altijd weer de stervende Christus, Wien de hoogste betuiging geldt der dankbare wederliefde. Maar wie een enge grens om den kruispaa ...

De Reformatie
V. A.
793 woorden
„De Tempel des Geestes, welke is uw  lichaam". Bijdrage tot de kennis van een  christelijke lichamcLjke oe'ening, door Joh.  de Vries en C. A. de Bruijn.

„De Tempel des Geestes, welke is uw lichaam". Bijdrage tot de kennis van een christelijke lichamcLjke oe'ening, door Joh. de Vries en C. A. de Bruijn.

Leiden — Dagbl. en Drukkerij Nieuwe Leidsche Ct.Schrijvers van deze, 32 blz. tellende, goed uitgegeven, brochure, zijn beidon leeraren M.O. lichamen lijke oefening bij het chr. onderwijs. Menschen dus van de praktijk. Het mooie van deze brochure is nu dat zij de praktijk opbouwen uit eigen ...

De Reformatie
K. S.
214 woorden