GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1929-10-18
De Reformatie
Gyrlel Buysse zeventig jaar.

Gyrlel Buysse zeventig jaar.

„Een veelschrijver, die nooit te veel schrijft." •Met deze woorden karakteriseerde het „Handelsblad" 'in een jubileumartikel den Vlaamschen Auteur Cyriel Buysse, die een dezer dagen den 70-jarigen leeftijd bereikte.En deze typeering is even juist als ze waardeerend is.deerend is. In ...

18 oktober 1929
De Reformatie
C. T.
1710 woorden
Getallensymliollek.

Getallensymliollek.

II. (Slot.) •Wanneer dus dit het nuchtere feit is, dat Christus sterven moet met het gezicht op een geschonden harmonie, dan is voor ons hiermee ook de diepte van het lijden onder het verraad van Judas benaderd.Zie, hoe God Zijn Zoon beproeft. Zie, hoe Satan ...

18 oktober 1929
De Reformatie
K. S.
1823 woorden
WERELDGELIJKVORMIGHEID.

WERELDGELIJKVORMIGHEID.

III. Uit Rom. 12:1 en 2 hebben wij pogen af te leiden, wat wij naar de Schrift onder de wereldgelijkvormigheid te verstaan hebben. Het is die zonde der geloovigen, waarbij zij, hoewel zij innerlijk anders zijn dan de wereld en door genade deel hebben aan het nieuwe ...

18 oktober 1929
De Reformatie
J. HOEK.
1658 woorden
Gesloteü harten.

Gesloteü harten.

Daarop komt het aan, bij het betoon van broederliefde, — op het hart. Er wordt! hier niet gesproken over het toesluiten vaa ons huis of van onze beurs, maar over de sluiting van ons hart; ja, de apostel tast hier zóó diep, dat hij eigenlijk spreekt van de „ingewanden", — de innerlijke bewegingen ...

18 oktober 1929
De Reformatie
V. A.
1145 woorden
EuropeesGlie Statenliond.

EuropeesGlie Statenliond.

I. Reeds vóór graaf Goudenhove—^Kalergia zijn idee van een Pau-Europa ontwikkelde en vóór Briand zich als ijveraar van de Vereenigde Staten van Europa openbaarde, hebhen wij de gedachte uitgesproken, dat de oprichting van een Europeesohen Statenbond ons noodzakelij ...

18 oktober 1929
De Reformatie
HEPP
622 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Kateadrecht {4e pred. pi.): Wi. H. den Houting te Huizum. bi) Leeuwarden en Dr G. B.. Wiarth te Oost-en West-Souburg.Beroepen te: Batavia (vac. J. A. C. Ruïlmamn): H. Holtrop te IJmuiden-Oost. Borger: F. G. Zwaai Jr, cand. te Amsterdam. Haastrecht: J. F. W. Erdmann, cand. te .H ...

18 oktober 1929
De Reformatie
864 woorden
„Geestelijke Wasdom", door Ds J. J.  Knap Czn. Kampen — N.V. Uitgevers-Mij. J. H. Kok.  1929.

„Geestelijke Wasdom", door Ds J. J. Knap Czn. Kampen — N.V. Uitgevers-Mij. J. H. Kok. 1929.

Knap verdiept zich.Wie het nog niet wist, ziet het in deze beschouwingen.Het oratorische valt meer en meer weg.Het eenvoudige geestelijke leven is aan het woord.Hier wordt geboden' gezonde zielsontleding naai-de Schrift. ...

18 oktober 1929
De Reformatie
HEPP.
35 woorden
Reeds te lang wachten

Reeds te lang wachten

Reeds te lang wachten eenige uitgaven van den Zendingstudieraad op aankondiging. Wij noemen allereerst „De Boodschap van Jeruzalem"; eerst versoheen deze met een inleiding van ds B. M. Schuurman en dr H. Kraemer, maar nu is alle toelichting enz. weggelaten, en de Boodschap spreekt voor zichzelf. ...

18 oktober 1929
De Reformatie
254 woorden
„Losse Karweitjes", door mevrouw S. E.  Howe. Nijkerk — G. F. 'GaUenbach.

„Losse Karweitjes", door mevrouw S. E. Howe. Nijkerk — G. F. 'GaUenbach.

Dit boek verscheen als vierde deel van den 32en jaargang der „Christelijke Biblotheek" van Callenbach. Wij zouden eentonig worden, indien wij weer den lof van deze „Bibliotheek" gingen zingen; het is niet noodig ook. Dit boek van ruim 260 blz. in fijnen blauwgrijzen band, brengt ons op het oorlog ...

18 oktober 1929
De Reformatie
J. D. W.
158 woorden
De werkwijze onzer Syuaoes.

De werkwijze onzer Syuaoes.

II. Het staatje over de Synodes van 1905 tot 1927 gehouden toont allereerst, dat de zittingsduur der Synodes met den omvang der Acta verband houdt.Natuurlijk kap men hier geen strenge wiskunstige regels voor opstellen.De Acta van de Synode van 1908 te ...

18 oktober 1929
De Reformatie
HEPP
2852 woorden
van 2