Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

56 resultaten
Filteren
van 6
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 20

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 20

...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
1 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

INHOUD Blz. §1.Inleiding3§2.De verzekeringswiskunde in Nederland geboren5§3.De verzekeringswiskunde in Engeland getogen6§4.Notaties en symbolen7§5.De universeele notatie ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
47 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 25

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 25

V E R Z E K E R I N G EN VOORZIENIGHEID DEGEMOEDSBEZWARENZEKERINGM E D E INTEGENVER-VERBAND METSTAATKUNDIG-GEREFORMEERDEDEPARTIJDr. M. VAN HAAFTEN DIRECTEUR DER HOIXANDSCHE SOCIËTEIT VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN WISKUNDIG ADVISEU ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
55 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 1

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 1

NOTATIE EN METHODE IN DE E L E M E N T A I R E VERZEKERINGSWISKUNDE REDE, UITGESPROKEN TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE VERZEKERINGS­ WISKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDR. M, V A NHAAFTENDIRECTEUR DER ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
68 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 2

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 2

NOTATIE EN METHODE IN DE E L E M E N T A I R E VERZEKERINGSWISKUNDE REDE, UITGESPROKEN TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE VERZEKERINGS­ WISKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDR. M. V A NHAAFTENDIRECTEUR DER ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
69 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

BENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VAN INHET A M B T V A N HOOGLEERAARDE W I S K U N D EA A N DEVRIJEUNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDr. J. F. KOKSMA ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
70 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Van den SchrijverBENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VANHET A M B T V A N HOOGLEERAARIN DE W I S K U N D EA A N D E VRIJEUNIVERSITEIT TE A M S T E R D A M OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOOR ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
84 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 3

Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grond* slag, Edelgrootachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, Hooggeleerde Heeren Professoren, Dames en Heeren Studenten en voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zee ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
211 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

12 Essentieel nu in de verhandeling van Siegel is de posi? tieve wending, die het transcendentiebewijs krijgt; het be? wijs, dat de in de stelling van Lindemann optredende lineaire combinatie ongelijk aan nul is, wordt n.1. uitgevoerd doordat voor de absolute waarde dier lineaire combinatie een p ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
239 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 7

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 7

7 In het algemeen: een reëel getal heet algebraïsch, wanneer het de wortel is eener algebraïsche vergelijking met geheele coëfficiënten. Den kleinsten graad, dien die vergelijking kan bezitten, noemen we den graad van het getal a; men onder? scheidt dus algebraïsche getallen van den len, 2en, 3en ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
249 woorden
van 6