Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

56 resultaten
Filteren
van 6
VAN DE REDACTIE.

VAN DE REDACTIE.

Omtrent de aaiigekondigde plannen tot uitbreiding van den inhoud van ons blad in algemeenculiureele richting, kan de Redactie thans mededeelen, dat aan de bestaande —, de navolgende rubrieken worden toegevoegd: „Rondom het Zakenleven", „Vakv/etenschap en practijk", „Uit de historie", „Vragen van ...

10 oktober 1930
De Reformatie
DE REDACTIE.
267 woorden
Uit de Geschiedenis der Vrije Universiteit.

Uit de Geschiedenis der Vrije Universiteit.

1. Een TNTagel aan de heilige Plaats.De Heraut van 31 October 1880, het Feestnummer , bij de stichting der Vrije Universiteit, bevatte een hoofdartikel van Dr Kuypers hand, dat nog waard is gelezen te worden.Na de bekende dichtregels: „O volk van God, dat zonkt in smaad", enz. en he ...

10 oktober 1930
De Reformatie
RULLMANN
1315 woorden
VRAGEN VAN JONGEREN

VRAGEN VAN JONGEREN

In deze rubriek zullen vragen worden besproken, die er leven bij jonge menschen. Het „jongeren" in dit opschrift is dus eenvoudig bedoeld als „jonge menschen".Gezinsleden onzer lezers kunnen vragen zenden, welke ze gaarne in deze rubriek besproken zagen. Voor zoover mogelijk zal elke serie ...

10 oktober 1930
De Reformatie
J. W.
555 woorden
Onbetengelde tong.

Onbetengelde tong.

De vreeze des Heeren staat in het teeken van het gebonden-zijn, het beteugeld-zijn.Want in de vreeze des Heeren is onze ziel gericht op God en op Zijn Woord.De vreeze des Heeren maakt onze zielen luisterend.En allen, die God vreezen, weten van den vrede, die daar ligt in het ...

10 oktober 1930
De Reformatie
D. S.
553 woorden
UIT DE BUITEN- LANDSCHE PERS

UIT DE BUITEN- LANDSCHE PERS

Chr. Onderwijs in Noord-Amerika. We lezen in de Amerikaansche „Wachter" (10 Sept.) een interessant artiliel over de ontwikkeling van het Ghristelijk onderwijs in Amerika, dat we hier grootendeels overnemen.De beweging voor Christelijk schoolondei-wijs onder ...

10 oktober 1930
De Reformatie
W.
998 woorden
Hélène Swarth, „Avonddauw".

Hélène Swarth, „Avonddauw".

I. Bij de bespreking in het vorige artikel van het eerste christelijke jeugdjaarboek heb ik de veronderstelling geopperd, dat de uitgever, de heei J. H. Kok te Kampen, vooral als christelijk uitgever dit boek gebracht heeft.Vergis ik mij niet, dan kan hetzel ...

10 oktober 1930
De Reformatie
U. T.
1888 woorden
OVER DE PARADOXALE SPANNING BIJ DEN CHRISTUS.

OVER DE PARADOXALE SPANNING BIJ DEN CHRISTUS.

II. Nu komt het tweede : Zijn onzondige mensch elijke natuur verhindert Hem, te blijven ia de paradoxale ellende. Hij kan daar niet in blijven haken, Hij kan er niet in blijven rusten. Hij kan niet zeggen: laat de vraag nu maar los, Hij kan Zjjn ziel niet vermanen, ...

10 oktober 1930
De Reformatie
K. S.
1068 woorden
Het Chiliasme en bet Oude Testament.

Het Chiliasme en bet Oude Testament.

(De mogelijkheid vaai Israel's herstel in de Mozaïsche W, etgeving.)Reeds in de Mozaïsche wetgeving vinden wij de mogelijkheid van een herstel van Israël aangeduid. Mozes houdt het zijn volk met ernstigen nadruk voor, dat het, indien het van 's Heeren wetten wijkt, door Zijne gestrenge oor ...

10 oktober 1930
De Reformatie
G. CH. AALDERS
2912 woorden
Het aantal theologische studenten.

Het aantal theologische studenten.

Het heeft de aandacht getrokken van meer dan één schrijver in onze pers, dat het aantal studenten aan de Theologische School en in de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit zoo groot is.Dit jaar, zoo meldde de pers, lieten zich 19 nieuwe studenten reeds inschrijven aan de Tbeol. ydi ...

10 oktober 1930
De Reformatie
J. W.
888 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Rotterdam: J. Attema te Wolvega en L. Oranje Czn te , Laren. (N.-H.)Beroepen te: en Hekier (2e pred. pi.):8. Wiesbonk te Hoorn, ferseke: . Wiepkema te Rekken-Eibergen. Kumansdorp-Klaaswaal: . Mobach, cand. te Haartem. Rhoon: . Rouwmeester te Andel. Schiermonnikoog: j. van Wiere ...

10 oktober 1930
De Reformatie
718 woorden
van 6