313 resultaten
Filteren
van 32
Nieuwjaar in crisistijd.

Nieuwjaar in crisistijd.

Het oude jaar gaat heen.Als een do'nker jaar zal het in de wereldhistorie geteekend staan.Allerwege rees de klacht, dat de oeconomische druk op de wereld zóó groot wordt, dat het geslacht der menschen, dat thans leeft, dien niet meer zal kunnen dragen.En zij, die weten, dat d ...

1 januari 1932
De Reformatie
J. W.
1513 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 1

Jaarboek 1932 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGISBUuTH^ tlJKSUNIVERSITEIT2 4. JllJL 1932 ^ UTRECHT.JAARBOEK 1932 52^ JAARVERSLAG ...

1 januari 1932
Jaarboeken
13 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 1

REGISTER op den inhoud van „Mededeelingen aan Correspondenten en Medewerkers"Nummers 1—12 (November 1932—October 1933).HOOFDARTIKELEN. Onze mededingen 1933 De Wis- en Natuurl<. fac. en het Bolsjewisme De inzet der actie Goede dagen Zaak van heel ons Gereformeerde Christenvolk De ...

1 januari 1932
VU-Blad
87 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

00021Christeli^'ke Vereeniging vafl^ Nafiiuren Geneeskundigen in NederlandORGAAN oiÏDÈRRYDACTIE VANProf. Df. L. BOUMAN te Utrecht, Voorzitter der Redactie Dr^JI^'j^^REITSMA te Rotterdam, Secretaris der Redactie f^c^'C- Dr RIJK KRAMER IC Amsiei dam \ ^ ^ ^ ^ . Dr. D. SC ...

1 januari 1932
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
54 woorden
„Waarde"-bepaling of „mogelijkheid"s-aanvaarding?

„Waarde"-bepaling of „mogelijkheid"s-aanvaarding?

Onlangs heeft prof. dr T. Hoekstra te Kampen zijn rectorale rede gehouden over het onderwerp: „Het Woo^rd Gods in de prediking". De rede is verschenen bij de N.V. Uitg. Mij J. H. Kok te Kampen, 1931, onder denzelfden titel; met den ondertitel evenwel: „Een beoerdeeling van Earths Woord-theologie" ...

1 januari 1932
De Reformatie
K. S.
2032 woorden
Veilig op de Wereldoceaan.

Veilig op de Wereldoceaan.

Wat een schijabaar onbeteekenend ding is het dat hier geschreven staat! En hoe toch vol van geweldige beteekenis. Noiach is met de zijnen in de ark gegaan. Alles is binnen; alle dingen zijn gereed. Maar neen, nog één ding moet gebeuxen: de deur staat nog open. En eer die deur ge^ sloten is, kunne ...

1 januari 1932
De Reformatie
C. B.
515 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 2

Jaarboek 1932 - pagina 2

VI VER ...

1 januari 1932
Jaarboeken
1 woorden
Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1932-33 - pagina 2

CORRESPONDENTEN. Eischen v. h. Correspondentschap Moeilijk en verantwoordelijk werk Actie in groote steden Blijven of heengaan Wie de schoen niet past, trekke hem niet aan Model-afrekeningbiz. 1 9. 15, 16, 23, 24. 64 72. 60, 61,CORRESPONDENTSCHAPPEN. Vacante correspondentschappen ...

1 januari 1932
VU-Blad
69 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

...

1 januari 1932
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
Willem Sluyters Nleuw-Jaer Gesang.

Willem Sluyters Nleuw-Jaer Gesang.

Eenige maanden geleden voor de taak gesteld te schrijven over Willem Sluyter, den 17e-eeuwschen mysticus, heb ik het beroemde „Sluyterboek" doorgelezen en daarin ook gevonden een Nieuw-Jaer Gesang, die ik thans, bij de intrede van het nieuwe jaar, gaarne onzen lezers voorleggen wil.Men ken ...

1 januari 1932
De Reformatie
C. T.
759 woorden
van 32