GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1933-03-24
De Reformatie
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Diemen: Cand. M. W. J. C. de Kluis te Utrecht. Groningen: K. Sietsma te Eindhoven. Kampen: J. Overduin te Sleen. Ouderkerk a. d. Amstel: Cand. A. C. van Nood, hulppred. teArnhem. Tijnje: H. Vos Rz. te Hoogeveen.Aangenomen naar: Hilversum: H. v. d. Elskamp te Groningen. ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
740 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„De" paedagogen en fie tsksl der 10 geboden. In „Het Schild", het Roomscli-Katholieke orgaan, schrijft Prof. Dr F. Otteii iets over de volgende ingekomen vraag: Vraag. — W. J. W. te Arnhem. — Waarom verschillen Katholieken en Protestanten in den tekst der ti ...

De Reformatie
K. S.
2641 woorden
Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Ds. Berkhoff en de Hebreeuwsche vocalisatie.

Naar aanleiding van een opmerking die ik in mijn artikelenreeks in dit blad, die de lezers zich hopelijk nog wel herinneren zullen, in betrekking tot Zach. 10:9 gemaakt heb, heeft Ds Berkhoff een heel debat ontketend over de „Hebreeuwscbe vocalisatie". Misschien is bij dezen of gene de vraag gere ...

De Reformatie
G. CH. AALDERS.
1204 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„De strijd blijft!" Onder deze titel gaf Ds Vreugdenhil van Oud-Vossemeer bij J. v. d. Wal teBruinisse een brochure uit, die hij bedoelt als een opwekkend woo^-d in het belang van het Christelijk Onderwijs. Hij meent, dat zoo'n woord nog wel noodig is, blijkens de ...

De Reformatie
G. MEIMA.
807 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Gods groote werken In ons economiscli leven en bet kapitaal. II De balans is een economisch begrip, dat iets zegt over een stand van zaken in de werkelijkheid, maar dan zegt het iets méér dan de , , ...

De Reformatie
A. JANSE.
1423 woorden
Reportage-kunst.

Reportage-kunst.

II. (B. Stroman, „Stad".) In het vorige artikel heb ik gewezen op de repcitage-kunst als een van de karakteristieke vormen van „nieuwe zakelijkheid" in de literatuur, naar aanleiding van het boek van Knickerbocker: „De Roode handel d ...

De Reformatie
C. T.
1547 woorden
De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

III. K. J. G. en de Bond ÏDOF Geref. Jeusdorganisatie. Rest ons nog een vergelijking met onze eigen jeugdbeweging.In do eerste plaats valt ons op — in tegenstelling met de Gereformeerde Jeugdbeweging — de groote plaats die de ...

De Reformatie
J. E. KOK.
1273 woorden
Verlaten.

Verlaten.

Hoe onzegbaar-bitter is voor Jezus Zijne verlatenheid in het lijden geweest.Jezus was zonder zonde; en daarom werkte in Hem veel sterker dan bij ons het verlangen naar gemeenschap met anderen. Immers is dat verlangen e& a trek in het beeld Gods. Uit God, die zélf van eeuwigheid in de h ...

De Reformatie
v. A.
831 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

In memoriam. Frof. Qr A. Bekhof. Zooeven bereikte mij het bericht, dat Prof. Dr A. Eekhof, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, overleden is.Mij persoonlijk treft dit overlijdensbericht in gelijke mate als het heengaan van de twee dooden, aan wie ...

De Reformatie
J. THIJS.
3714 woorden
Abraham Kuyper en de theologie van het Hollandsche Neocalvinisme.

Abraham Kuyper en de theologie van het Hollandsche Neocalvinisme.

V. Wanneer • we thans nog willen nagaan de beschouwingen van Dr Haitjema over Dr Kuyper als Schrifttheoloog, moet worden vooropgesteld, dat Dr Haitjema heeft uitgesproken, dat Dr Kuyper geen Geref. Schrifttbeoloog was in den eigenlijken zin van het woord. De oorzaa ...

De Reformatie
G. C. BERKOUWER.
2838 woorden