GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1934-03-09
De Reformatie
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Onze Beginselen in de practiik.Bij den Uitgever J. H. Kok te Kampen zullen in den loop van dit jaar een tweetal boeken verschijnen, die met name voor de practisohe toepassing van onze Beginselen, in ons Maatschappelijk en Staatkundig leven, naast het prachtboek dat Dr H. Colijn ons geven z ...

De Reformatie
274 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: DoWcum (vac. J. P. Klaarhamer): J. B. v. d. Sijs te Steenwijk en W. Tom te Sappemeer.'s-Gravenhage-West (5e pred. pi.): W. H. den Houting te Huizum en C. v. d. Woude te Leeuwarden.Drietal te; Arnhem (3e pred. pi.): J. C. J. Kuiper te O. en W. Souburg, M. B. van 't Veer t ...

De Reformatie
740 woorden
Eenige ongerustheid.

Eenige ongerustheid.

Er is in do kringen van de voorstanders van ons Christelijk Onderwijs ©enige ongerustheid omtrent de mogelijkheid van de stichting van Scholen met den Bijbel op sommige plaatsen. Di© ongerustheid is ontstaan, zooals men in de bladen heeft kunnen lezen, door de beslissing, die de ^Minister van Ond ...

De Reformatie
G. MEIMA.
509 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Geen „siemining"skwestie, geeu persoonlijke zaak. Ds W. H. Gispen Sr schrijft in „Schev. Kb." het volgende: Der Hooggeleerden polemiek. Het weekblad „De Reformatie" biedt weer eens het voor velen prikkelende schouwspel van een ...

De Reformatie
K. S.
2778 woorden
De taak der Zending in Engelsch-Indië.

De taak der Zending in Engelsch-Indië.

I. In zijn zeer interessant artikel „Birth-pangs of a new era in India", (Intern. Hev. of Missions, JuU 1933), merkt de Rev. J. F. Edwards op, dat veel van hetgeen hij schrijft bij de publicatie door de feiten wel zal zijn achterhaald; zoo groot is de l> ewogenh ...

De Reformatie
J. D. W.
1150 woorden
Het „ik”.

Het „ik”.

I1) Het woord „ik" is een zeer merkwaardig woord. Er worden allerlei beteekenissen aan dit woord gegeven.Het meest bekend is wel die beteekenis van het •woord, die heel de persoonseenheid omvat.In deze beteekenis heeft het woord nu eens meer speciaal ...

De Reformatie
J. W.
1754 woorden
De boodschap van C. B. Shaw.

De boodschap van C. B. Shaw.

I. Over Bernard Shaw is reeds veel geschreven. Deze artikelen, die uiteraard meer poneerend dan bewijzend zijn, bedoelen dan ook niet, een overzicht van zijn leven en zijn werk te geven, maar eenige van Shaws opvattingen aan zijn werken te adstrueeren en de vraag n ...

De Reformatie
W. N. VISSERMAN.
1473 woorden
De Heiligmaking.

De Heiligmaking.

II. II. De heiligmaking, geen werk van den geloovige zelf, maar van God. Dodi dan zóó, dat dit werk! der voortgaande vernieuwing — anders dan dat der eerste vemieuvring of der wedergeboorte — niet buiten, maar ónder en dóór de eigen werkzaamheid van den geloovige, ...

De Reformatie
F.
1047 woorden
Een literaire schatkamer.

Een literaire schatkamer.

Indien eenige uitgave in deze rubriek vermelding verdient, dan is het deze herdruk van den bekenden platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis, die beide de terreinen, dat van literatuur en van kunst, bestrijkt.De atlas op zichzelf is al 20 jaar lang hij het onderwijs in de li ...

De Reformatie
C. T.
511 woorden
De kraaiende haan, de orde van God.

De kraaiende haan, de orde van God.

Ja, het is alles van den kant der menschen wanorde in den lijdensnacht van Christus Jezus. En Hij moet die wanorde ook als zoodanig gevoelen ; want alleen zóó kan Hij 1 ij d e n onder de chaotische verwarring, die Hem, als den eenige, die récht staat in den kosmos, en die er kosmisch in den volst ...

De Reformatie
K. S.
648 woorden
van 2