GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1934-04-20
De Reformatie
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Loopverlol”. Het artikel over „loopen" heeft me nog geen rust gelaten. In goeden zin gesproken, natuurlijk. Thans heeft Ds H. Knoop mij erom aan de jas getrokken, even genoeglijk, als we dat van elkaar konden verwachten. Ik moet er dus nog wel even op terugkomen. ...

20 april 1934
De Reformatie
K. S.
2802 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Watergraafsmeersche Kerkbode. Volledigheidshalve zij nog meegedeeld, dat het artikel, waaruit ik verleden week citeerde, geschreven was door Ds J. D. Boerkoel. De onderwerpen en de sterren van „de" bioscoop. Dr C. Bouma schreef ...

20 april 1934
De Reformatie
K. S.
2198 woorden
Tegenstrijdige meeningen.

Tegenstrijdige meeningen.

Na hetgeen we in ons vorig artikel zeiden over de nieuwe opvatting omtrent de waarde van de dogmatische formuleeringen uit de eerste eeuwen dei" christelijke kerk, zooals die in onzen kring ook in woord en geschrift wordt verdedigd, willen we eerst door eenige citaten nader aangeven, op welke wij ...

20 april 1934
De Reformatie
J. W.
2052 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

III. Hoe zijn wij in onzen omgang met elkander? Met deze vraag vingen wij een vorig maal ons artikel aan.Wij willen thans deze vraag nogmaals stellen. In het vorige artikel poogden wij onzen omgang to ontleden naar de verschillende elementen, die dien ...

20 april 1934
De Reformatie
J. W.
1991 woorden
Het effect der contrasten.

Het effect der contrasten.

In het vorige arükel heb ik met de bespreking van „De Herberg met het Hoefijzer" van A. den Doolaard, dat een van de voortreffelijkste proeven is van het nieuwste proza, teruggegrepen op de artikelenserie, die ik indertijd (in de nummers 23—41 van den vorigen jaargang) over dat nieuwste proza heb ...

20 april 1934
De Reformatie
C. T.
1715 woorden
Evangelisatie plus nog wat.

Evangelisatie plus nog wat.

Reeds geruimen tijd geleden beantwoordde ik in dit blad een opmerking van Dr Bruins in Deventer, die er op wees, dat ik deelneem aan de geestelijke zorg onder de door het Rijk te werk gestelde werkloozen, en dat ook dus mijn houding niet in overeenstemming is met de uitgestippelde Gereformeerde l ...

20 april 1934
De Reformatie
C. B.
1369 woorden
Jezus zien en verblijd worden.

Jezus zien en verblijd worden.

Welk €en verandering greep er bij de Jongeren plaats op dien grooten dag van Paschen op welken zij den Heere wederz a g e n.Eerst leest ge: „als het dan avond geworden was op dien eersten dag der week, .en als d e deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreeze der ...

20 april 1934
De Reformatie
D.
1019 woorden
Zondagsrust

Zondagsrust

Wie met zijn blik een halve eeuw kan omvatten, en zich rekenschap geeft van de veranderingen, die op het terrein van den arbeid zich hebben voltrokken, heeft, zelfs in deze dagen van economische inzinking, reden tot verheugenis.Hij kan zich, om ons te beperken tot het onderwerp boven dit a ...

20 april 1934
De Reformatie
G. BAAS Kzn
989 woorden
Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond  en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Ik ontving de vraag, of een christen Ud kan en mag zijn van den A.N.W.B. en van de N.J.H.C, die beide door loterijen hun organisatie trachten te versterken en te propageeren.De vraag is nogal beperkt. Ze gaat uit van de veronderstelling, dat er voor een christen in 't algemeen geen bezwaar ...

20 april 1934
De Reformatie
F.
659 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Hornhuizen-Kloosterburen: Cand. H. Mulder te Groningen. Lollum: Cand. H. J. Pilon te Apeldoorn. Rockanje: J. Duiven te Nijega-Opende. Rijssen: L. W. Wessels te Abcoude. Wanswerd: I. de Wolff te Mussel.Aangenomen naar: Helproan: E. T. v. d. Bom te Oud-Loosdrecht. Oldekerk: Cand ...

20 april 1934
De Reformatie
425 woorden
van 2