GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1936-07-10
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De conversatie der beenderen en het dreunend reveil! Het Verbond belijden is niet allerlei dingen veronderstellen van mensohen.Juist dit misverstaan van de leer des Verbonds heeft menigeen van de heerlijke Verbondsprediking afkeerig gemaakt.Wie het Ve ...

10 juli 1936
De Reformatie
N. B.
647 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. III. '' Dilmaal komen allereerst twee andere gedicliten uit den meergenoemden bundel i) van Roel Houwink ter sprake.UIT-VAART. 'iVoorbij, voorbij, de wereld drijft voorbij er is ge ...

10 juli 1936
De Reformatie
D.
1601 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Zelfbeproeving. Is J. M. Spier handelt in „Geref. Kb. Hoeksche Waard" r de kwestie van het „zelfonderzoek". Hij tracht lig na te gaan, welke de beide meeningen zijn, waarer het gesprek loopt. We lezen: Kort samengevat komen de beide standpunten op ket volgen ...

10 juli 1936
De Reformatie
K. S.
2423 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Verlating. Bestaat er zoo iets als „geestelijke verlating"? Er zijn er, die er elk oogenblik zeer verzeJcerd van durven spreken; er zijn er óók, dij ten stelligste het bestaan ervan ontkennen.De eerste groep, die zoo heel makkelijk erover spreekt, heeft de n ...

10 juli 1936
De Reformatie
K. S.
1156 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen Zwijndrecht te: (2e pred. pi.): J. C. Hagen te Sprang.Aangenomen naar: Molenaarsgraaf-Brandwijk: Cand. K. Dekker, hulppred. te Zaandam.Afscheid van: Arasterdam-Noord: A. Schweitzer. Tekst: Matth. 28:20. Hulpprediker. Doo ...

10 juli 1936
De Reformatie
256 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

De Synode der Chr. Geref. Kerk in N. A. II. In ons eerste artikel maakten we er gewag van, dat de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland een deputaal naar bovengenoemde Synode zond. Dat de Gereformeerde Kerken in het land der V ...

10 juli 1936
De Reformatie
HENRY BEETS.
1562 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Lichamelijke tuchtiging. In de onderwijzerswereld is in den laatsten tijd wel wal Ic doen geweest over een proces, dat werd aangedaan aan het hoofd van een school te Zutpiien, omdat hij aan een jongen een Islap had toegediend. De jongen had zich, zonder dat daar ee ...

10 juli 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
639 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) IV. Het aandringen op zelfbeproeving, waarbij het gaat over de vraag: is het geloof, waarmee ik den Heiland aanneem, wel echt? brengt niet de zekerheid die men zoekt, ...

10 juli 1936
De Reformatie
D. v. D.
956 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Het Idenburgfonds. In liet jongste nummer van „Het Zendingsblad" onzer ijjten deelt de ijverige penningmeester van ihet „Idenjrgfonds", de heer J. van Keulen te Laren (N.-H.) jj° dat „hij tengevolge van een overspanning op voorilirift van zijn dokter alle werk buit ...

10 juli 1936
De Reformatie
A. G. HONIG.
561 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Open Brief aan Prof. Dr H. H. Kuyper. Prof. Dr. H. H. Kuyper heeft op mijn „Open Brief" lermgeerd. Ik meen, een antwoord verschuldigd te eijn, I» ml dit daarom geven. —Eej! extra-vergadering, dte deze week op mijn werkim ingrijpt, en een heelen dag me afneem ...

10 juli 1936
De Reformatie
K.S.
K. S.
3015 woorden
van 2