GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1938-05-13
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Traktatie en Traktatisme ¹). Tot hel moeilijkste genre lektimr behoort het traktaatje.Als wij begonnen de moeilijkheid in te zien, dan ware er reeds veel gewonnen!Wat is in de meeste gevallen een ti-aktaat? Een brokje leven (tamelijk eentonig) ...

De Reformatie
N. B.
778 woorden
Zegen — geen succes.

Zegen — geen succes.

Want immers of de segen van den Heere onsen God werkelijk met ons is, blijkt wel allerminst uit den voorspoed en het gedijen onzer zaak, en vooral niet tiit hoogere cijfers en meerdere inkomsten.Ook daarin kan zegen liggen, waarom niet? Maar dat dit op zichzelf volstrekt niet altoos het ge ...

De Reformatie
Dr A. KUYPBR
113 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Nieuwe orgels. III. In de voorafgaande artikelen werd nog maar in het algemeen over de teclinische zijd© van den orgelbouw gehandeld. In een tijdschrift van algemeen-cultureel karakter is het niet wel anders mogelijk, alleen het optr ...

De Reformatie
Mr. A. BOUMAN.
1248 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Het laatste werk van een onzer beste auteurs. El* ligt iets zeer weemoedigs in om dit werk' van Van Eerbeek te lezen en te bespreken. Immers, (Ie auteur J. K. van Eerbeek (pseudoni'ïm voor M. Boss) is in het najaar van 1937 gesiorven, na een verblijf in 't Zuiden, ...

De Reformatie
GR. GILHUIS-SMITSICAMP.
1210 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het ware heiligdom. „In den hemel zelven"; — het is duidelijk, dat hier het ware heiligdom wordt aangewezen in onderscheiding van het niet-echte, het schaduwachtige heiligdom, gelijk Israels tabernakel dit deed zien.In den voorhof van dien tabernakel stond d ...

De Reformatie
v. A.
981 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. III. Het kerkverband, rust düs volgens Voetius op eene door God in Zijn Woord geopenbaarde verplichting, tot vervulling waarvan echter geene kerk eene andere van Godswe ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2498 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. II. „De mechanisatie heeft in ruime mate bijgedragen tot de ontwikkeling van het levenspeil van alle bevolkingskringen, niet het minst van de werkende en werklooze arbeiders", oordeelde Mr Colenbrander ...

De Reformatie
B. t. B.
1818 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nieuw kerkrecht. In „De Heraut" van 1 Mei j.l. komt Prof. Dr H. H. Kuyper op tegen mijn spreken van „nieuw kerkrecttt". Hij neemt daar mijn artikel „Het nieuwe lierkrecht in de praktijk" In „De Reformatie" van 15 April j.l., over, en schrijft dan cm.: „Dit nu zou e ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
4959 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Steeds verder. De doorwerking van de staatkundige beginselen, die Üiinis in Midden-Europa overheerschen, gaat liog steeds verder. Zooals het koninlmjk der hemeleiT in zijn groei te vergelijken is met; ©en zuurdesem, die al verder dóórwerlct, zoo tracht ook d'e anti ...

De Reformatie
L. D.
682 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Gereformeerden in Parijs. Herhaaldelijk vestigde lit reeds de aandacht van onze lezers op den mooien, en moeilijken arbeid, dien Ds Maaskant van Brussel verricht onder de verstrooide gereformeerden in Frankrijk. Mede met het doel, om één der gezegende vruchten van ...

De Reformatie
K. S.
2364 woorden
van 2