GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1938-05-20
Geen personalisme.

Geen personalisme.

Want sie, aan personen derwijs hechten, en om personen exceptiën op uw beginsel maken, dat kan een redactie, dat kan een kerk, dat kan een kind van God wel, zoolang het nog zwemt in de oppervlakte des geestelijken levens.Maar mi het Gade belieft, om onsen strijd ie verdiepen en Hij ons doo ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
89 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: IJsselmuiden: Cand. O. W. Bouwsma te Rotterdam en Cand. M. J. C. Bosscha, hulppred. te Hardenberg.Aangenomen naar: Naaldwijk: G. Meynen te Visvliet.Intrede te: Dinteloord: Dr W. H. van Zuijlen. Tekst: Ps. 119:105. Sta ...

De Reformatie
843 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. IV. De meerdere kerkelijke vergaderingen zijn dus niet geïnslitueerde kerk in wezenlijk gelijlien zin als de parliculiere of plaatselijke kerken. En zij vormen niet een ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
3103 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bonifatius Heidenzendeling en kerkorganisator. I. Wanneer Bonifatius in 716 als zendeling onder de Friezem optreedt, is in deize laiidan nog hecht en sterk hel bolwerk vaa het heidendom. In heel Europa ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1572 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Petrus over Judas. Als Christus in de gemeente, die Hij bij Zijn hemelvaart achterliet in Jeruzalem, het oogenblik gekomen acht, om het geval-Judas en de daardoor ontstane vacature in den apostelkring aan de orde te stellen, dan doet Hij Simon bar-Jona de leiding n ...

De Reformatie
R. S.
971 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„De Nederlandse volkskarakters", samengesteld onder redactie van Anne de Vries en P. J. Meertens. J. H. Kok — Kampen. 1938.Dit werk verscheen in groot kwarto formaat, met 60 origineele karakterfoto's van Willem van Malsen. Het is inderdaad „een zeer bijzonder prachtwerk" geworden. We geven ...

De Reformatie
K. S.
691 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) De bekeering van Augustinus. In verband met het „krijgen van teksten" wees een collega mij op de bekeering van Augustinus ; hij meende, dat de wijze, waarop zich' < ...

De Reformatie
D. v. D.
1355 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Niet geslaagd. In „De Heraut" van 15 Mei j.l. geeft Prof. Dr H. H. Kuyper een tweede artikel „Nieuw Kerkrecht", ten vervolge op dat in „De Heraut" van 1 Mei j.l., en zet hij zijn betoog voort, zoowel om af te wijzen de qualificatie van „nieuw" bij het in April door ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
4785 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Eerherstel voor den Hemelvaartsdag. Ouder d© Christelijke Feestdagen is.de Hemelvaartsdag „bij broederen laag geacht"! Niet alleen dat het kerkbezoek op dezen dag maar heel, beel matigjes is, maar het geloof is weinig met de centraio beteekenis van dezen glorieuzen ...

De Reformatie
N. B.
790 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„De wereld juicht er in.” Ds Popma schrijft in „Amersfoortsche Kerkbode" het volgende: 'k'Wil het hebben over de vraag of we ons nu zoo diep moeten, schamen over 't feit, dat telkens weer een strijd opduikt. En dan speciaal schamen tegenover de „wereld", die ...

De Reformatie
wat goed te maken tegenover Prof. Greijdanus.
2307 woorden
van 2