GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1938-06-03
De Reformatie
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Christendom en wetenschap¹). Wanneer het vanavond mijn taak was, over de verhouding van christendom en wetenschap een verhandeling te geven voor een wetenschappelijken kring, dan zou vóór alles een scherpe omschrijving zoowel van het begrip „christendom" als van da ...

3 juni 1938
De Reformatie
K. S.
6332 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De verklaring van de curatoren der V.U. Ds B. A. Bos schrijft in „Geref. Kerkblad Toor Drente en Overijsel" iets in verband met volgende zinsnede uit de bekende verklaring van curatoren der V. U.: „Curatoren aarzelen niet, hunne teleurstelling uit te spreken ...

3 juni 1938
De Reformatie
K. S.
5138 woorden
Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetlus.

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetlus.

VI. Het geheel der in classes en synodes confoederaüef verbonden kerken vormt, naar Voetius, geene kerk, zooafs de plaatselijke, particuliere, pai*ochiale kerken dat zijn. Die classicale en synodale verbindingen kunnen sledits tropice, overdrachtelijk, kerken genoe ...

3 juni 1938
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
3065 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pascha inversum. (Pinksterfeest.) Niet, als de Heiland geboren wordt, maar wèl wanneer Hij Zijn ambtswerk onder Israël begonnen is e'n het voleindigt hier beneden, legt God zichtbaar verband lusschen Jezus Christus' dagen eenerzijds ...

3 juni 1938
De Reformatie
K. S.
2681 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. V. In het vorige artikel werd betoogd', dat o.i. één der consequenties van voortgaaade mechanisatie öf krachtige opvoering van het arbeidstempo (gepaard gaande met verdere arbeidsverdteeling) öf toepas ...

3 juni 1938
De Reformatie
B. t. B.
1903 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. I. Zonder mij ook maar eenigszins in de op gang zijnde discussies te willen mengen, moge ik hier enkele uitspraken van Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere v ...

3 juni 1938
De Reformatie
C. V.
1864 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Eudaemonisme in de Trilogie van Gulbranssen. I. Hel boek Prediker brengt den mensch daar, waar het vleesch struikelt, i) Het laat ons zien dat de mensch den zin des levens niet kan verstaan door uit het vleeschelijk denken opgebouwde ...

3 juni 1938
De Reformatie
J. P. VAN DER STOEL Jr.
1671 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-litteratuur. XIII. De groote vraag is nu: wanneer acht Groen een afscheiding geoorloofd, ja, noodzakelijk? Ook op die vraag is zijn antwoord duidelijk en beslist. Men hoore: „Zullen wij ons afscheiden? Welligt ...

3 juni 1938
De Reformatie
C. V.
1663 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Protest tegen Brunner's Komst te Princeton. In een vorigen brief schreef ik dat er wel niei veel protest tegen den invoer van het Barthianisme te Princeton gehoord zou worden. De liberalen verheugen zich in de verwording van Princeton, en de „orthodoxen", die in de ...

3 juni 1938
De Reformatie
C. VAN TIL.
1031 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Wel willen maar niet kunnen. Men ontmoet menschen, die, als zij opgewekt worden om toch te gelooven, u antwoorden: „O ja, ik zou niets liever willen dan gelooven, maa ...

3 juni 1938
De Reformatie
D. v. D.
982 woorden
van 2