GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1938-06-03
De Reformatie
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. V. In het vorige artikel werd betoogd', dat o.i. één der consequenties van voortgaaade mechanisatie öf krachtige opvoering van het arbeidstempo (gepaard gaande met verdere arbeidsverdteeling) öf toepas ...

De Reformatie
B. t. B.
1903 woorden
We zijn er nog lang niet! (I.)

We zijn er nog lang niet! (I.)

De Calvinistische beweging begint pas.Er is nog geen steen boven den grond te zien. We zijn nog aan het uitgraven van de groeve der fundamenten, en met het leggen van die fundamenten wordt pas een eerste begin gemaakt.Maar dat doet er niet toe.Als ons volk, en als de wetensch ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
143 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Pinksteren naar het Verbond. Men heeft de belijdenis aangaande den Heiligen Geest wel het verloren evangelie genoemd. Als de dag van hel Pinksterfeest vervuld wordt... herdenken wij onze geestelijke teleurstelling. Wij zijn wachlensmoede geworden en spreken van het ...

De Reformatie
N.B.
788 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Eudaemonisme in de Trilogie van Gulbranssen. I. Hel boek Prediker brengt den mensch daar, waar het vleesch struikelt, i) Het laat ons zien dat de mensch den zin des levens niet kan verstaan door uit het vleeschelijk denken opgebouwde ...

De Reformatie
J. P. VAN DER STOEL Jr.
1671 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Wel willen maar niet kunnen. Men ontmoet menschen, die, als zij opgewekt worden om toch te gelooven, u antwoorden: „O ja, ik zou niets liever willen dan gelooven, maa ...

De Reformatie
D. v. D.
982 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. I. Zonder mij ook maar eenigszins in de op gang zijnde discussies te willen mengen, moge ik hier enkele uitspraken van Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere v ...

De Reformatie
C. V.
1864 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-litteratuur. XIII. De groote vraag is nu: wanneer acht Groen een afscheiding geoorloofd, ja, noodzakelijk? Ook op die vraag is zijn antwoord duidelijk en beslist. Men hoore: „Zullen wij ons afscheiden? Welligt ...

De Reformatie
C. V.
1663 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pinksterfeest — Oogstfeest. Het is niet toevallig on onverschillig, op wat dag liet was, dat de kerk van Christus, vervuld werd met den Heiligen Geest.. Het was de dag van het joodsche, het oudtestamentische pinksterfeest.Dat was een oogstfeest. Men diende d ...

De Reformatie
R. S.
816 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Protest tegen Brunner's Komst te Princeton. In een vorigen brief schreef ik dat er wel niei veel protest tegen den invoer van het Barthianisme te Princeton gehoord zou worden. De liberalen verheugen zich in de verwording van Princeton, en de „orthodoxen", die in de ...

De Reformatie
C. VAN TIL.
1031 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pascha inversum. (Pinksterfeest.) Niet, als de Heiland geboren wordt, maar wèl wanneer Hij Zijn ambtswerk onder Israël begonnen is e'n het voleindigt hier beneden, legt God zichtbaar verband lusschen Jezus Christus' dagen eenerzijds ...

De Reformatie
K. S.
2681 woorden
van 2