GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1938-06-03
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Zuidbroek: Cand. M. J. C. Bosscha te Assen; Cand. K. J. Kraan, hulppred. te Schiedam; Cand. J. F. SoUie, hulppred. te Eindhoven.Tzueetal te: Hemelum: Cand. A. Elshout te Amsterdam, en Cand. A. G. Luiks te Leeuw ...

3 juni 1938
De Reformatie
494 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

DRINGEND VERZOEK. Zijn er ook misschien lezers van ons blad, die mij zouden kunnen helpen aan een exemplaar van de Handelingen van de 23e, 27e, 29e, 31e, 48e, 55e en 62e Curatorenvergadering van de Theologische School te Kampen? Aangezien de mogelijkheid bestaat, d ...

3 juni 1938
De Reformatie
K. S.
89 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Protest tegen Brunner's Komst te Princeton. In een vorigen brief schreef ik dat er wel niei veel protest tegen den invoer van het Barthianisme te Princeton gehoord zou worden. De liberalen verheugen zich in de verwording van Princeton, en de „orthodoxen", die in de ...

3 juni 1938
De Reformatie
C. VAN TIL.
1031 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De verklaring van de curatoren der V.U. Ds B. A. Bos schrijft in „Geref. Kerkblad Toor Drente en Overijsel" iets in verband met volgende zinsnede uit de bekende verklaring van curatoren der V. U.: „Curatoren aarzelen niet, hunne teleurstelling uit te spreken ...

3 juni 1938
De Reformatie
K. S.
5138 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. I. Zonder mij ook maar eenigszins in de op gang zijnde discussies te willen mengen, moge ik hier enkele uitspraken van Dr A. Kuyper Sr over de bevoegdheid der meerdere v ...

3 juni 1938
De Reformatie
C. V.
1864 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. V. In het vorige artikel werd betoogd', dat o.i. één der consequenties van voortgaaade mechanisatie öf krachtige opvoering van het arbeidstempo (gepaard gaande met verdere arbeidsverdteeling) öf toepas ...

3 juni 1938
De Reformatie
B. t. B.
1903 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Wel willen maar niet kunnen. Men ontmoet menschen, die, als zij opgewekt worden om toch te gelooven, u antwoorden: „O ja, ik zou niets liever willen dan gelooven, maa ...

3 juni 1938
De Reformatie
D. v. D.
982 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-litteratuur. XIII. De groote vraag is nu: wanneer acht Groen een afscheiding geoorloofd, ja, noodzakelijk? Ook op die vraag is zijn antwoord duidelijk en beslist. Men hoore: „Zullen wij ons afscheiden? Welligt ...

3 juni 1938
De Reformatie
C. V.
1663 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Eudaemonisme in de Trilogie van Gulbranssen. I. Hel boek Prediker brengt den mensch daar, waar het vleesch struikelt, i) Het laat ons zien dat de mensch den zin des levens niet kan verstaan door uit het vleeschelijk denken opgebouwde ...

3 juni 1938
De Reformatie
J. P. VAN DER STOEL Jr.
1671 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pinksterfeest — Oogstfeest. Het is niet toevallig on onverschillig, op wat dag liet was, dat de kerk van Christus, vervuld werd met den Heiligen Geest.. Het was de dag van het joodsche, het oudtestamentische pinksterfeest.Dat was een oogstfeest. Men diende d ...

3 juni 1938
De Reformatie
R. S.
816 woorden
van 2