GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1938-08-19
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over de methode der prediking. III. (Slot.) Wanneer wij nog eens rustig overwegen, wat de apostel in 1 Cor. 2:1—5 heeft afgewezen bij zijn verkondiging, bij zijn kerygma, dan is dit toch wel duidelijk, dat hij afgewez, en heeft ...

19 augustus 1938
De Reformatie
v. d. B.
1739 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPEIJKE SCHEISEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPEIJKE SCHEISEN

Het isolement van Juda in den Rlchtertijd.Juda is de stam in Israël, waaruit de Koning zal geboren worden.Duidelijk had Jacob op zijn sterfbed' er op gewezen (Gen. 49:8—12), dat Juda de erfgenaam van de belofte was. Hem zouden zijn broeders loven. De scepter zou van Juda niet wijken ...

19 augustus 1938
De Reformatie
K. M.
1023 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Honihuizen-Kloosteilburen: Cand. J. M. van Krimpen, hulpprediker te Deventer. Oldebroek (vac. Ds J. Bosch): O. van Noort te Schoonrewoerd.Aangenomen naar: Baarn (2e pred. pi.): J. Bos te Rijssen. Veere: Cand. J. W. Smitt, h ...

19 augustus 1938
De Reformatie
268 woorden
Geen Koningin!

Geen Koningin!

Nog altoos vertelt de een den ander tm, dat de Theologie de Koningin is der wetenschappenEr zijn in de zvetenschap geen onderdanen, en er is geen wetenschap die de wet stelt alsof ze koningin ware.Die ook in de wetenschap alleen regeert en de wet stelt, is de God der waarheid, die d ...

19 augustus 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
77 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Jezus Christus en ons Kerkelijk Beheer. Eens heeft de Heiland' in den tempel te Jeruzalem een plaatsje gekozen in de nabijheid van de schatkamer, waar de Commissie van Beheer zitting hield. Moest een aalmoes in stilte worden gegeven, zoodat de linkerhand niet mocht ...

19 augustus 1938
De Reformatie
N. B.
683 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Kuyperiana. VI. Intense belangstelling toonde Kuyper steeds voor de Chr. Geref. Kerk. Dikwijls is hij in discussie met allerlei leidende figuren uit die kerk.Meermalen sprak Kuyper uit, dat hij, indien hij bij de Cock was gewe ...

19 augustus 1938
De Reformatie
C. V.
1964 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Versobering of verarming? Met een generaliseerend oordeel over de prediking in de Gereformeerde Kerken moet men uitteraard zeer voorziclitig zijn. Wie kan den toestand overzien? Wie lieeft volledige gegevens ter bescliikking? Welke reeks van gegevens is overzictitelijli? Zelfs de jaargange ...

19 augustus 1938
De Reformatie
K. S.
2083 woorden
GEEST

GEEST

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Geloof en Heiligmaking. Nog eens kom ik terug op het schrijven van dienzelfden broeder, die mij ree'ds tweemaal aanleiding gaf tot het schrijven van een artikeltje. ...

19 augustus 1938
De Reformatie
D. v. D.
909 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Oen afstand niet verkleinen, maar vooral eok niet vergrooten.Het was een wonderlijke situatie, op den dag der wetgeving op Sinaï. Als op den berg der verschrikkingen (Hebr. 12) iemand den afstand tusschen zichzelf en de afgepaalde plaats ' der openbaringswerking eigenwillig verkleint, dan ...

19 augustus 1938
De Reformatie
K. S.
1604 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een zeer bijzonder boek. Willem Kramer: Roelie. — N. V. Gebr. Zomer & Keuning, Uitg.-Mij, Wageningen.Het aantal beschrijvingen van het kinderleven neemt nog voortdurend toe, en daaronder bevinden zich boeken, die tot de beste behooren van de tegenwoordig ...

19 augustus 1938
De Reformatie
H. S.
1132 woorden
van 2