GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1938-10-07
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven > ) I. Geachte Vergadering, Uw comité heeft mij gevraagd) vanmiddag iets tot u te zeggen over het verband, dat er besdaal! tussclien twee machtige werkelijliheden in het menschenleven, of, nauwlieüriger gezegd, in Jhet christen ...

De Reformatie
C. V.
2376 woorden
BERICHT AAN DE LEZERS.

BERICHT AAN DE LEZERS.

Als medewerker aan ons blad is toegetreden Dr J. L.Koole te Vreeland. ...

De Reformatie
Redactie.
13 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geestelijk verval. In het boek Esther maken wij kennis met d'at deel van Israël, 't welk in het land der ballingschap was achtergebleven; en het zijn geen gunstige omstandigheden, waarin wij het aantreffen. Uiterlijk ging het den Israëlieten in het vreemde land nie ...

De Reformatie
v. A.
946 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

6|j den nieuwen jaargang.Met vreugde gaan we den nieuwen jaargang in. Ons lezerstal is weer grooter dan bij bet b^gin' van den vorigen. Prof. Hepp m „Credo" merkte verleden jaar op, dat deze mededeeling „periodiek" was. Hij bedacht niet, dat ze slechts antwoord was op „periodieke" verzeker ...

De Reformatie
K. S.
• K. SCHILDER
S. GREIJDANUS.
G. B.
6239 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Dat lek docli vroom mag blyven! Door de bijzondere belevenissen van de Septombermaand vertraagd, zet tlians de wintercampagne in vollen omvang zich in. Nu het uur er af is, komen er dagelijks eenige uren bij. Beginnen is altijd weer moeilijk, liet is een bekende ps ...

De Reformatie
N. B.
794 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondlieid. I. Begrip, doelstelling en terrelDbepaling. Onder de moderne bewegingen van onzen tijd, waartoe gereliend dienen te worden de eugenetische beweging, de Buchman-beweging, d ...

De Reformatie
A. C. D.
1249 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Kleingeloof. II. In het slot van ons vorig artikel wezen wij er op, dat de Heiland Zelf voortdurend! spreekt van „kleingeloovigen". ...

De Reformatie
D. v. D.
1092 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Euyper over bet karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. IV. Van groot belang voor het onderwerp, dat we hier bespreken is een artikelenserie van de hand van Prof. Kuyper over „De bevoegdheid der meerdere ...

De Reformatie
C. V.
1460 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Cteen dictatuur en geen factiezucht. Onder dit opschrift schrijft Prof. Dr H. H. Kuyper in „De Heraut" een artikel, dat geen namen noemt, en dus geen houvast (ook geen „vat") geeft. Toch zal de schrijver, die geen vreemdeling in Jeruzalem is, zich wel niet hebben d ...

De Reformatie
K. S.
K
S.
2317 woorden
VROUWENVRAGEN

VROUWENVRAGEN

Nog eens: „De Gereformeerde Vrouwenbond".In het begin van den vacaiitietijd hebben we in deze rubriek samen gepraat over de verschillende groote vrouwen-jaarvergaderingen van den voor-zQimer. Herinnert u het zich nog? Het bleek een onderwerp te zijn, dat velen interesseerde. Mondeli ...

De Reformatie
E. M. HEUZEVELDT'-V. D. LELIE.
W. Cr.-d. V.
1404 woorden
van 2