GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
1939-06-02
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over het Joodsche probleem. IX. (Slot). Jodenzending. De bekeering der Jodes. Kerkformatie. De Jodenzending is in vorige eeuwen al te zeer verwaarloosd.Er ligt waarheid in de klacht van Joodscihe zijde door Dr'Schoeps geu ...

2 juni 1939
De Reformatie
JOH. J.
2527 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Machtsuitoefening door den Machthebbende. Christus Zelf heeft in Zijn afscheidsrede een nauw verband gelegd tusschen Zijn hemelvaart en de komst van den Heiligen Geest (b.v. Joh. 16:7); daarom mogen we nooit de één, los van de ander, beschouwen. En de hemelvaart mo ...

2 juni 1939
De Reformatie
F. de V.
700 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Willem de Mérode. † De onverwachte tijding van De Mérode's sterven zal ongetwijfeld door zeer velen met ontroering ontvangen zijn. De grootste der christelijke dichters van onzen tijd is van ons heengegaan. Kort na den dood van onzen besten prozaïst, Van Eerheek. M ...

2 juni 1939
De Reformatie
H. S.
840 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Aangenomen naar: Hoek: Cand. F. Pijlman Jr., hulppred. te Vlissingen. Niezijl: Cand. G. A. Hoekstra te Drachten. Sneek (3e pred. pi.): F. Guillaume te Klundert.Bedankt voor: Rotterdam (vac. Dr A. Kuyper): Groningen. M, B. ...

2 juni 1939
De Reformatie
Ds A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
1201 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Nederlandsche belangen in Polen en Danzig. De tijd waarin we leven staat in het teeken der belangen!Daarom ligt het geheel in de Ujn als we nu eens spreken over de belangen van Nederland in Polen en Danzig.Misschien dat iemand vraagt: maar hebben wij daar dan wel belangen? Op ...

2 juni 1939
De Reformatie
J. VERSTEEGT
Ds J. KREMER
1009 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Gij, o menscb Gods! In deze aanspraak van Paulus (1 Tim. 6:11), worden wij gesteld pal voor onze ellende. Wij zijn maar al te veel predikanten Gods, ouderlingen Gods, evangelisten Gods, christenen Gods. Maar onze roeping is menschen Gods te zijn. Ik zou er achter k ...

2 juni 1939
De Reformatie
N. B.
742 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Lutherbeeld bü Rosenberg. Het Lutherbeeld bü Rosenberg. Wij hebben reeds eenige malen (ook naar aanleiding van Rosenberg's „Protestantische Rompilger") over het Lutherbeeld van de Duitsch-Christelijke beweging geschreven. Het boekje van Brachmann (Alfred Rosenb ...

2 juni 1939
De Reformatie
B. t. B.
1462 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Rutgers getoetst. Ds J. J. Bouwman schrijft in „Almeloosche Kerkbode": Voor ongeveer 25 jaar leefde er op een dorp in het Noorden van Groningen een weduwe met haar kinderen.Zijl had haar imlan reeds vroeg moeten verliezen en was mefe haar kinderen een ...

2 juni 1939
De Reformatie
K. S.
2023 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De scheuring in Amerika. (IV.) Thans komende tot de aanleiding o£ oorzaak der scheiding in Amerika, hoeren we ds Hoeksema allereerst spreken over de „nieuwe mentaliteit", die omstreeks 1924 in de amerikaansche zusterkerk zich openbaarde.Zonder op de détails ...

2 juni 1939
De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
8004 woorden