GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1946-04-27
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREF. KERKEN (Onderhoudende Art. 31 K. O.).Tzveetal te: Gorinchem, R. Brands te Gameren en J. B. Welmers te Papendrecht.Schiedam, M. J. C. Blok te Ommen en H. Blok te Niezijl. Utrecht (vac. C. Veenhof), W. J. Otterlo te Zuidhom en C. Vonk te S ...

De Reformatie
871 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

GEVAREN, DIE ONZE CHR. SCHOLEN BEDREIGEN. (II.) Gevaren van binnen.Eigenlijk heb ik in het vorig artikel al een begin gemaakt met het teekenen van de gevaren, die onze scholen van binnen uit bedreigen. Het schijnt, dat de weerstand bij ons minder wordt. Waar ...

De Reformatie
K. VAN HUIZEN.
1063 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

OVER KERK EN STAAT. Nauwelijks hebben we in ons blad een product van de V. U. aangaande kerk en staat aangekondigd, de brochure immers van den te Kampen (Oudestr.) doceerenden dr K. Dijk, of een tweede publicatie uit denzelfden kring over hetzelfde onderwerp vraagt ...

De Reformatie
K. S.
1271 woorden
BACH.

BACH.

Ik hoor de donderende branding in zwarteii [wolkennaoM, dow rotsenkust in spattend schuim omhoog- [gestuwd, die neergestort opnieuw de golvenmassa's \hwwt, steeds opwaarts worstelend in nooit vermoeide [kracht. 'k Zie in een trotschen Dom gothieke bogen- [pracht; verheven stemmenvlucht wordt in e ...

De Reformatie
J. G. STUURMAN.
111 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hooren is meer en eer dan zien. En hunne oogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. Lucas 24 : 16. Als een moeder voor haar kinderen een groot geschenk heeft, en de dag, om 't aan te bieden is gekomen, en zij verhindert de kiaderen, het geschenk te zien en in ...

De Reformatie
K. S.
749 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

DE TACTIEK GROSHEIDE-RIDDERBOS- SYNODE BEDWELMT VIA Ds G. H. KERSTEN DE AMERIKANEN. Ia Amerika verschijnt o.a. een blad „De Volksvriend", redacteur Rev. J. J. van der Schaaf, adres Orange City, lowa, U.S.A. In het nummer van 7 Maart 1946 verschenen twee artikeltjes ...

De Reformatie
K. S.
2260 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

RECTIFICATIE. In de eerste regel van het vorig artikel moet tiet woordje door vervallen. In 3e kolom, regel 12 v. boven niet: Ortega en Gasselt, maar: Ortega y Gasset.Amice frater.Wij moeten temidden van de zware zorgen. d)2 ons kunnen drukken, niet v ...

De Reformatie
MARNIX.
2080 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
KOMT STRAKS DE VLOED....

KOMT STRAKS DE VLOED....

Komt straks de vïoed der groote ondermyning, met feller kracht en ongerept, afe Christus' dienst is weggeëht en rotsen breken in de laatste deining; woelt dan het wilde water own de stramden van on& verstild, verkild bestaan, dcft al wat schoon is ziet vergaan en schreiend afscheid neemt van ...

De Reformatie
J. L. J.
79 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND” ? XL Nu zullen wij niet treden in een beoordeeling van de exegese, die Van Oosterzee gevolgd heeft. Sinds eeuwen loopt er een verschil van meening, niet zoozeer over dien „dag", dien de Heere Christus „mijn dag" noemt, al» wel ovej- dat „ZEEN". Abraham Velen he ...

De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
1545 woorden