GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1948-05-15
De Reformatie
De andere paracleet.

De andere paracleet.

(BIJ het Pinkstepfeest).Dat wij op Pinksterfeest onzen „anderen Paracleet" ontvangen hebben, weten we schier allen. De naam „Paracleet" werd onder ons volk gaandeweg meer en mleer bekend; en dat hij rechtstreeks aan de Heilige Schrift ontleend is, eveneens. Als de Heiland tot zijn jongeren ...

De Reformatie
K. S.
6023 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

We moeten ook eens op de lectuur-kwestie letten. Dtr Verkuyl, zoo hebben we pas hooren melden, is zoo maax door wat deputaten beschikbaar gesteld (hg heette nog dominee van Rotterdam) voor lectuurverspreiding, en zou dan in dienst staan van allerlei kerken. Onze correspondent, dien we verleden we ...

De Reformatie
K. S.
G. DE VRIES
4220 woorden
Een wankele apologie, VI (Slot).

Een wankele apologie, VI (Slot).

Een vergeten naam. En hiermee raken we nog een punt, dat hier niet verzwegen mag worden. Het is dit merkwaardige feit, dat de naam van dr Abraham Kuyper in dit gansche boek praetisch niet genoemd wordt. Het is ongeloofelijk, maar waar. Hflj, wiens geest en werk voo ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
4099 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De communist erin, wij eruit. In „Ons Kerkblad" (prov. Utrecht) schrijft Henk": „NeefHet is gebeurd in één der mooie dorpen van ons schone Sticht. In dit dorp .bestaat groot gebrpk aan vergaderruimte, zoals trouwens In meerdere dorpen het geval is. Nu er wee ...

De Reformatie
K. S.
w.g. G. HAGENS.
door den opperker- K. S.
2507 woorden
De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. V.

De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. V.

Redelijke der dingen. Waarin B. de kinderen wel wil beïnvloeden is „hen 't redelijke der dingen te laten zien. Hen er toe te krijgen, dat redelijke te gehoorzamen".B. gebruikt hier een beeld, ontleend aan de beweeg der hemellichamen. Een hemellichaam heeft z ...

De Reformatie
F. GROENENDIJK.
2370 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Goes, A. Hordijk te Loenen a. d. Vecht.Aangenomen naar: Leeuwarden, G. Janssen te Zuidlaren.Bedankt voor: Bunschoten-Spakenburg, H. Veltman te 's-Hertogenbosch, Groningen, E. Th. v. d. Bom te Amersfoort. Heemstede, G. Janssen te Zuidlaren.— D ...

De Reformatie
K. HUIZINGA (ab-actis).
1912 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Men zegt, dat de historie zich steeds herhaalt, en daar zit waarheid in dat zeggen, omdat heel de menschelijke historie ons den strijd toont tusschen het Koninkrijk van Christus en het rijk des satans.Het is altijd weer dezelfde strijd, zij het in iedere eeuw weer in an ...

De Reformatie
MARNIX.
1712 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
Ruth en haar filmmasker.

Ruth en haar filmmasker.

Het is een goede eisch, dat er onderscheide n 1 ij k gepreekt wordt. Wie preekt, moet de gave der • discretie hebben. Niet alleen de mannen van artikel acht, maar ook de jongelingen naar artikel vier der Kerkenorde moeten daarop zorgvuldig geëxamineerd worden. Deze eisch behoort echter vandaag oo ...

De Reformatie
D. E. C.
891 woorden
S. P. Akkerman:„De Kunstenaar”. Bosch en Keuning N.V., Baarn.

S. P. Akkerman:„De Kunstenaar”. Bosch en Keuning N.V., Baarn.

BOEKBESPREKING De weg naar het kunstenaarschap is lang en moeilijk. Niet elke aanleg voert uiteindelijk tot kunst, vooral niet als men niet aUe krachten inspant, elke gelegenheid om zich te. ontwikkelen benut, maar zich voort tracht te bewegen langs platgeloopen pa ...

De Reformatie
H. S.
670 woorden
van 2