GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1948-05-15
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Goes, A. Hordijk te Loenen a. d. Vecht.Aangenomen naar: Leeuwarden, G. Janssen te Zuidlaren.Bedankt voor: Bunschoten-Spakenburg, H. Veltman te 's-Hertogenbosch, Groningen, E. Th. v. d. Bom te Amersfoort. Heemstede, G. Janssen te Zuidlaren.— D ...

De Reformatie
K. HUIZINGA (ab-actis).
1912 woorden
PROF. dR S. GREijdnus.

PROF. dR S. GREijdnus.

Nu eenmaal de pers er kennis van gekregen heeft, dat onie oudste hoogleeraar ziek is, willen we, ook om aan gestelde. vragen het antwoord niet te onthouden, wel dit bericht bevestigen.Professor Greijdanus is de vorige week, welgemoed, rustig en vertrouwend, en met zijn gewone, Christelijke ...

De Reformatie
K. S.
315 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De communist erin, wij eruit. In „Ons Kerkblad" (prov. Utrecht) schrijft Henk": „NeefHet is gebeurd in één der mooie dorpen van ons schone Sticht. In dit dorp .bestaat groot gebrpk aan vergaderruimte, zoals trouwens In meerdere dorpen het geval is. Nu er wee ...

De Reformatie
K. S.
w.g. G. HAGENS.
door den opperker- K. S.
2507 woorden
Dr G. Ch. Aalders, Esther (Het Boek Esther). Kampen, J. H. Kok N.V., 1947.

Dr G. Ch. Aalders, Esther (Het Boek Esther). Kampen, J. H. Kok N.V., 1947.

Dit is een deeltje van de , jKorte Verklaring"; en begrijpelijkerwijze niet een der voliunineuze deelen. Ook met dit deeltje zijn we blij, zooals de Korte Verklaring in haar geheel ons een gelukkige greep van wijlen den Heer Kok geweest schijnt te zijn. Men bedenke wel, dat de auteur van dit gede ...

De Reformatie
K. S.
121 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Men zegt, dat de historie zich steeds herhaalt, en daar zit waarheid in dat zeggen, omdat heel de menschelijke historie ons den strijd toont tusschen het Koninkrijk van Christus en het rijk des satans.Het is altijd weer dezelfde strijd, zij het in iedere eeuw weer in an ...

De Reformatie
MARNIX.
1712 woorden
S. P. Akkerman:„De Kunstenaar”. Bosch en Keuning N.V., Baarn.

S. P. Akkerman:„De Kunstenaar”. Bosch en Keuning N.V., Baarn.

BOEKBESPREKING De weg naar het kunstenaarschap is lang en moeilijk. Niet elke aanleg voert uiteindelijk tot kunst, vooral niet als men niet aUe krachten inspant, elke gelegenheid om zich te. ontwikkelen benut, maar zich voort tracht te bewegen langs platgeloopen pa ...

De Reformatie
H. S.
670 woorden
Nel Verschoor-van der Vlis, Vorstin in Goud. Uitgave fa. Van der Peyl, Oosten West-Souburg.

Nel Verschoor-van der Vlis, Vorstin in Goud. Uitgave fa. Van der Peyl, Oosten West-Souburg.

Een aardig boekje, bestemd voor de schooljeugd, blijkens een voorin afgedrukte in te vullen opdracht aan leerling zoo en zoo, onderteekend door het hoofd der school. Öe schrijfster vertelt onderhoudend; ieder begrijpt natuurlijk, dat het boekje bestemri; is voor de dagen van het regeeringsjubilei ...

De Reformatie
K. S.
112 woorden
De Heilige Geest

De Heilige Geest

Hoe heerlijk is 't genadewerk van Christus' geest in Christus' kerk, bij waterbron en beken, bij dauw of stroom, die 't land besproeit, bij regen, die van boven vloeit è en bruischt, met recht geblekenl MHoe vruchtbaar wordt de ziel, hoe vroom, S van God gezegend met uw stroom, ' X zoo wil ...

De Reformatie
JOHANNES VOLLENHOVE.
211 woorden
Een onware beschuldiging ingetrokken.

Een onware beschuldiging ingetrokken.

In het najaar van 1947 werd door leden van de' (vrijgemaakte) kerken op Oost-Soemba een Vereeniging voor Christelijk Lager Onderwijs opgericht. Van deze oprichting werd bericht gezonden aan den kerkeraad van de zendende Kerk te Zwolle, waarbij aan dezen kerkeraad hulp gevraagd werd o.a. voor het ...

De Reformatie
C. C. DE VRIES.
509 woorden
Een wankele apologie, VI (Slot).

Een wankele apologie, VI (Slot).

Een vergeten naam. En hiermee raken we nog een punt, dat hier niet verzwegen mag worden. Het is dit merkwaardige feit, dat de naam van dr Abraham Kuyper in dit gansche boek praetisch niet genoemd wordt. Het is ongeloofelijk, maar waar. Hflj, wiens geest en werk voo ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
4099 woorden
van 2