GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1948-05-15
De Reformatie
De andere paracleet.

De andere paracleet.

(BIJ het Pinkstepfeest).Dat wij op Pinksterfeest onzen „anderen Paracleet" ontvangen hebben, weten we schier allen. De naam „Paracleet" werd onder ons volk gaandeweg meer en mleer bekend; en dat hij rechtstreeks aan de Heilige Schrift ontleend is, eveneens. Als de Heiland tot zijn jongeren ...

De Reformatie
K. S.
6023 woorden
Ruth en haar filmmasker.

Ruth en haar filmmasker.

Het is een goede eisch, dat er onderscheide n 1 ij k gepreekt wordt. Wie preekt, moet de gave der • discretie hebben. Niet alleen de mannen van artikel acht, maar ook de jongelingen naar artikel vier der Kerkenorde moeten daarop zorgvuldig geëxamineerd worden. Deze eisch behoort echter vandaag oo ...

De Reformatie
D. E. C.
891 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

We moeten ook eens op de lectuur-kwestie letten. Dtr Verkuyl, zoo hebben we pas hooren melden, is zoo maax door wat deputaten beschikbaar gesteld (hg heette nog dominee van Rotterdam) voor lectuurverspreiding, en zou dan in dienst staan van allerlei kerken. Onze correspondent, dien we verleden we ...

De Reformatie
K. S.
G. DE VRIES
4220 woorden
De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. V.

De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. V.

Redelijke der dingen. Waarin B. de kinderen wel wil beïnvloeden is „hen 't redelijke der dingen te laten zien. Hen er toe te krijgen, dat redelijke te gehoorzamen".B. gebruikt hier een beeld, ontleend aan de beweeg der hemellichamen. Een hemellichaam heeft z ...

De Reformatie
F. GROENENDIJK.
2370 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
Een onware beschuldiging ingetrokken.

Een onware beschuldiging ingetrokken.

In het najaar van 1947 werd door leden van de' (vrijgemaakte) kerken op Oost-Soemba een Vereeniging voor Christelijk Lager Onderwijs opgericht. Van deze oprichting werd bericht gezonden aan den kerkeraad van de zendende Kerk te Zwolle, waarbij aan dezen kerkeraad hulp gevraagd werd o.a. voor het ...

De Reformatie
C. C. DE VRIES.
509 woorden
Een wankele apologie, VI (Slot).

Een wankele apologie, VI (Slot).

Een vergeten naam. En hiermee raken we nog een punt, dat hier niet verzwegen mag worden. Het is dit merkwaardige feit, dat de naam van dr Abraham Kuyper in dit gansche boek praetisch niet genoemd wordt. Het is ongeloofelijk, maar waar. Hflj, wiens geest en werk voo ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
4099 woorden
De Heilige Geest

De Heilige Geest

Hoe heerlijk is 't genadewerk van Christus' geest in Christus' kerk, bij waterbron en beken, bij dauw of stroom, die 't land besproeit, bij regen, die van boven vloeit è en bruischt, met recht geblekenl MHoe vruchtbaar wordt de ziel, hoe vroom, S van God gezegend met uw stroom, ' X zoo wil ...

De Reformatie
JOHANNES VOLLENHOVE.
211 woorden
Dr G. Ch. Aalders, Esther (Het Boek Esther). Kampen, J. H. Kok N.V., 1947.

Dr G. Ch. Aalders, Esther (Het Boek Esther). Kampen, J. H. Kok N.V., 1947.

Dit is een deeltje van de , jKorte Verklaring"; en begrijpelijkerwijze niet een der voliunineuze deelen. Ook met dit deeltje zijn we blij, zooals de Korte Verklaring in haar geheel ons een gelukkige greep van wijlen den Heer Kok geweest schijnt te zijn. Men bedenke wel, dat de auteur van dit gede ...

De Reformatie
K. S.
121 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Men zegt, dat de historie zich steeds herhaalt, en daar zit waarheid in dat zeggen, omdat heel de menschelijke historie ons den strijd toont tusschen het Koninkrijk van Christus en het rijk des satans.Het is altijd weer dezelfde strijd, zij het in iedere eeuw weer in an ...

De Reformatie
MARNIX.
1712 woorden
van 2