GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-01-07
De Reformatie
Nieuwe bijdrage tot de kennis der Openbaringshistarie

Nieuwe bijdrage tot de kennis der Openbaringshistarie

Uit de Goede Tijding (evangellsatieblad) knippen we: De wijzen uit het Oosten zagen een ster. Zomaar Ineens was God m hun leven. Him harten vlogen in 'brand en ze gingen onmiddellijk op reis. Maar toen verdween de ster. 't Oude liedje: het gewone leven vaagde alle bijzonderheden weg. De me ...

De Reformatie
K. S.
109 woorden
nog eens: de I. G. Z. R.

nog eens: de I. G. Z. R.

In verband met wat we schreven over den Internationalen Gereformeerden Zendingsraad, willen we het volgende bericht, dat in de pers circuleerde, doorgeven: „Het moderamen van de Generale Synode, daartoe gemachtigd door de Generale Synode, benoemde als primus afgevaardigde in de Internation ...

De Reformatie
C. v. d. WAAL.
135 woorden
Problemen bij Bijbelvetaling

Problemen bij Bijbelvetaling

De „Indische Courajnt" vertelt-Iets van het werk van •dr H. v. d. Veen, die een bijbelvertaling (N.T.) in de taal der Tae-sprekende Toradja's heeft voltooid. Uit het artikel knippen we: De taal der Sadan-Toradja's is zeer concreet. Toen bijvoorbeeld de geschiedenis van de tempelreiniging, ...

De Reformatie
K. S.
183 woorden
Samenspreken?

Samenspreken?

Er op wijzende, dat de synodocraten tegenwoordig maar brochures laten schrijven, terwijl ze vroeger schorsten wie hun daden afwees m geschrifte, zegt ds L. Doekes In Geref, Kb. Hilversum: „In deze omstandigheden is het te meer vreemd te lezen, hoe Ds B. A. Bos in zijn hierboven genoemde br ...

De Reformatie
K. S.
230 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te; Mildam, Barendrecht, Cand. K. Brünlng te Zwolle. Zuldwolde (Dr.), Cand. J. Verkade te Hattem.Aangenomen naar: Harderwijk, P. Rullmann te Drlesura.Bedankt voor: IJsselmonde en Bolnes-Slikkerveer, H. J. Meijerink te Drogeham.Nijkerk, J. D. Houtman té Overschlld. ...

De Reformatie
HET COMITé.
550 woorden
Blasphemie

Blasphemie

Blasphemie Op een schrijven van een aantal leden der gemeente, die den Groningschen kerkeraad verzochten, stappen te willen ondernemen tot het bijeenroepen van een vervroegde generale synode, heeft deze raad geantwoord met een nadien ook in De Reformatie van 25 November gepubliceerd schrijven. ...

De Reformatie
D. E. C.
590 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Wat een vreugd voor vader en moeder hun kindertjes om zich heen te hebben, den heelen dag. Zeker, het is ook wel eens lastig. Want ze laten moeder nauwelijks een oogenblik met rust. Zoolang het kleintje nog in de wieg ligt, gaat het nog. Als die niaar geregeld zijn voeding krijgt, geeft het haar ...

De Reformatie
HUISMAN.
946 woorden
Kerk en Koninkrijk Gods

Kerk en Koninkrijk Gods

(XI) ZONDAG 31, vei-volg.Dr Westerink schrijft verder: „Driemaal is er in de Evangeliën sprake van de sleutelmacht. Driemaal' komt daarbij de onderscheiding: op aarde-de kerk en in de hemel-God aan de orde Dat is dus een totaal andere onderscheiding dan die ...

De Reformatie
J. FABER.
974 woorden
Buiten de kerk geen zaligheid

Buiten de kerk geen zaligheid

Het lijkt er veel op, dat we met de bekende uitspraak van artikel 28 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis een beetje verlegen zijn, dat we er geen weg mee weten. En vele pogingen tot een bevredigende interpretatie worden aangewend. Het komt me voor dat we, willen we deze woorden recht verstaan, ni ...

De Reformatie
B. JONGELING.
982 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Neen, zonder de K.L.M, zou het niet gaan. Maar nu die er wel is kom ik waar ik wezen wil. Zoo kwam ik ook behouden te Djocja aan. Over den weg zou de reis naar Djocja niet zonder groot gevaar zijn geweest. Nu was er alleen het normale risico van een vliegtocht en dat is verhoudingsgewijs niet zoo ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL.
1222 woorden
van 2