GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1950-02-11
De Reformatie
PSALM 6:7—U

PSALM 6:7—U

‘k Ben afgemat van 't smeeken; •mijn .legerstee doorweeken de tranen, die 'k vergiet Mijn oog, verzwakt door allen, die dr£\nd m' overvallen werd r uEvau mijn verdriet."Wijkt nu van mij, gij allen! Hoe neemt met welgevallen de HEER mijn bede aan.Gij, die hij 't kwaad wilt leven en o ...

De Reformatie
A. V. B.
89 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetal te: Hattem (2e pred. plaats), M. J. C. Blok te Berkel enC. van Ommen te Almelo. Beroepen te: Glanerbrug-Oldenzaal, C. van Ommen te Almelo. Nijkerk, Oand. J. de Feyter te Axel.Aangenomen naar: Opende-Surhuisterveen, I. van Til te Hoek.Bed ank t-voor: Enschede, G. Visée ...

De Reformatie
676 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.De opstand tegen den Drieëenigen God en Zijn heilig Woord kleedt zich menigmaal in het vroom gewaad der godsdienstigheid. De revolutie is het gevaarlijkst als zij „religieus" wordt, zoo iets als wat men thans „doorbraak" noemt. Zij wordt dan ^gediend door de valsche profetie e ...

De Reformatie
MARNIX.
1652 woorden
De vijand in het kamp

De vijand in het kamp

Onder dit opschrift schrijft de Heer A. Kok in „GJetrouw" (Febr. 1950): DE GKOTE DOORBRAAK. DE BANGKOK CONFERENTIE. In China, misschien meer dan in andere zendlngslanden, moet een scherpe lijn getrokken worden tussen de bijhelgelovige Chinese kerken en Chris ...

De Reformatie
2371 woorden
Kalamazoo—Meppel

Kalamazoo—Meppel

Ds Y. K. Vellenga gaat op een heel klein onderdeeltje van wat wij in ons blad opmerkten over zijn doctrine van •een gunstige (genadige) gezindheid van God jegens alle jnenschen met een enkel woord in. Hoofdzaak daarvan is, dat hij nog steeds van meening denkt te zijn, dat het g: een goeden zin he ...

De Reformatie
K. S.
191 woorden
De stad der toekomst

De stad der toekomst

(II) De bouwers van nu willen de ideale wereldstad en - verzekeren uitdrukkelijk, dat zij geen utopie najagen. - Zij binden den strijd aan tegen de misstanden in de liuidige wereldsteden en zij zien die misstanden heel scherp.Men predikt een sociale progress ...

De Reformatie
Ir P. VAN LOO.
1477 woorden
Tweede gesprek?

Tweede gesprek?

Volgende uitnoodiging is verzonden: KAMPEN, 1 Februari 1950. . Aan de Heeren Redacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en , , De Roeper" en Prof. Dr H. J, Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, Op verlangen van de ter vergadering van 25 Jan. j.l. aanwe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
250 woorden
„Een conflict”

„Een conflict”

Elders in dit nummer schreven we, ongeveer in dezen geest, dat het woord , .conflict" nog al deftig klinkt, maar dat niet steeds het geweld der problemen, die erbij geraakt zijn, zoo groot is, als men uit het woord zou willen afleiden. We hadden daarbij het oog niet op , , Winterswijk" (want we w ...

De Reformatie
K. S.
412 woorden
Tusschen Kuyper en Barth

Tusschen Kuyper en Barth

(I) Dr G. C. Berkouwer, Geloof en Heiliging, Geloof en Volharding. Uitg. J. H. Kok, Kampen. 1. KOBT OVERZICHT VAN DEN INHOUD. Na Geloof en Rechtvaardiging volgden in snel tempo de beide volgende dealen in de reeks Dogmatische S ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
1965 woorden
Aankandiging

Aankandiging

Als dit nummer verschijnt, zullen de gebonden deelen van deel II van mijn ..Heidelbergsche. Catechismus" wel gereed gekomen zijn; de abonnés hebben de laatste aflevering van deel II plus band reeds ontvangen. Naar gewoonte van ons blad kondigt een auteur eigen werk aan. Gaarne, en met dank in 't ...

De Reformatie
K. S.
733 woorden
van 2