GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1950-04-15
De Reformatie
De wijzen in hun arglistigheid gevat

De wijzen in hun arglistigheid gevat

Dat moet den Overpriesters wel een bittere ontgoocheling geweest zijn, toen daar op den Paaschmorgen sommige van de wachters, doodelijk ontsteld, bij hen kwamen rapporteeren van de wonderbare gebeurtenissen in de vroege morgenuren rondom het graf van Jezus.Hadden die Overpriesters, als de ...

De Reformatie
J. GROEN.
932 woorden
De beteekenis var» de vrijmaking  voor theoSogie en leven

De beteekenis var» de vrijmaking voor theoSogie en leven

(I) (EEN KRITISCHE STUDIE).Het onderwerp, dat in den boven aangegeven titel aan de orde gesteld wordt, is verre van gema''tkelijk. Het zou op zichzelf. niet zoo moeilijk zijn de Vrijmamaking zelf te beschrijven als historisch gebeuren. Daarvoor zijn reeds bo ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
1337 woorden
Pluriformiteït, volstrekt geen  gangbare lééring

Pluriformiteït, volstrekt geen gangbare lééring

1) (I) Een leus is nog geen lééring. En daar willen we het nu eens over hebben. We stelden in een vorig artikel de vraag: wéét iemand echt, wat onder „pluriformiteit der kerk" werkelijk verstaan wordt? Er wordt druk over gepraat, maar heeft men een eenigszins afger ...

De Reformatie
K. S.
2328 woorden
Bekeering van Sadduceën per film

Bekeering van Sadduceën per film

Er loopen in onze christelijke samenleving heel wat meer Sadduceën rond dan ge denkt: enschen „die zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest" (Hand. 23 : 8). Ze loopen vandaag rond, niet alleen als vrijzinnigen, maar ook onder de rechtzinnigen. Met dit verschil, dat de eersten het ...

De Reformatie
D. E. C.
935 woorden
Naar het Diensihuis teruggekeerd (V slot)

Naar het Diensihuis teruggekeerd (V slot)

GEEN SCHULDBELIJDENIS. ' Toen de zes die volledig overstag gegaan waren, aan de synode der gebonden kerken werden gepresenteerd, informeerden een paar leden naar de schuldbelijdenis van hen, die zoo vaardig hun rokje hadden omgekeerd. Want daarover was nog niets ge ...

De Reformatie
P. D.
1287 woorden
Fabels

Fabels

De fabels, waarmee wederom het volk verleid wordt, toereiken haar toppraestatie in de bewering, dat de schor-- singen etc. zijn opgeheven. Alleen maar: die opheffing (dis sleclits-principieel is) moet nog geëffectueerd worden. Effectueering krijgt ze pas, als Iemand „gaat praten". Aldus de nieuws ...

De Reformatie
K. S.
199 woorden
Hae telt men in Vlaardingen?

Hae telt men in Vlaardingen?

Men weet: dr F. L. Bos heeft pas beleden, dat de kinderen zijn te tellen bij, te rekenen tot, te erkennen als zóó en zóó.Sinds heeft hij zijn nieuwe belijdenis geïnterpreteerd op een manier, die haar in feite ontkrachtte. Dat spraken we re.eds uit in een andere *? .we re.eds uit in ...

De Reformatie
K. S
335 woorden
Rooken ander het bidden dan wel hidden ander het rooken

Rooken ander het bidden dan wel hidden ander het rooken

„Brevieren" is een term, afgeleid van brevier, d.i. gebedenboek. „In de Waagschaal" vertelt: , , In een niet onvermaard klooster waren de Dominicaners op de vastgestelde tijden trouw aan het brevieren Zij wilden echter ook wel eens een pijp roken, zonder het brevieren aan kant te zetten. ...

De Reformatie
K. S.
270 woorden
De daaden

De daaden

Dezelfde pers, als hierboven bedoeld, klaagt erover, dat onze dooden, die als geschorsten etc. inmiddels zijn heengegaan, niet meer ontheven konden worden van den arabtelijken smaad; maar het blad zegt zoo ongeveer hetzelfde als de Herv. Kerk van De Cock: de kerk kan nu eenmaal niet op het verled ...

De Reformatie
K. S.
101 woorden
De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

1. Mensch en machine. In zijn brochure „Dat is Bedrijfsorganisatie", uitgegeven door het C.N.V. in de serie „Christendom en Maatschappij", maakt de heer F. P. Fuykschot, secretaris van het C.N.V. op blz. 6 deze opmerking: „Er is een scheiding gekomen tusschen den m ...

De Reformatie
P. GROEN.
1807 woorden
van 2