GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1950-04-15
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Aangenomen naar: Grootegast-Gerkesklooster-Stroobos, J. P. v. d. Stoel te Batavia.Nieuwer-Arastel, J. Keuning te Murmerwoude. Bedankt voor: l z bMaassluis, J. J. Arnold te Vrouwenpolder. v— DEVENTER. Adres Kerkeraad: H. Eilander, Twelloscheweg H 65. Tel. 2272. T ...

De Reformatie
1057 woorden
GRONINGE Beriven

GRONINGE Beriven

Amice frater.Vinet spreekt ergens van boeken, die reeds in hun titel het brandmerk dragen van de zieke eeuw in welke zij geboren werden. .Zoo ooit, dan is dit het geval met het litterair fraaie werk, dat door den schrijver, J. A. Rispens, werd benoemd als: De geest over de wateren. ...

De Reformatie
MARNIX.
1922 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DS C. G. BOS: DE ZAAK DEK „HEREENIGING" NIEX GEDIEND.Ds C. G. Bos schrijft in „Kerkpost" (N.O. Polder): In het vorige nummer van „Kerkpost" sprak Ik de vrees uit dat de zaak der „hereniging" niet zou zijn gediend, door hetgeen er onlEings in den Haag heeft plaats gevonden. Hierin ben ik se ...

De Reformatie
K. S.
1404 woorden
Het goede milieu

Het goede milieu

Er zijn veel boeken, die als. tweede of derde deel, bij een voorafgaand deel zich aansluiten en die men toch heel goed afzonderlijk kan lezen. Wel ontmoet men er dezelfde figuren in, maar de probleemstelling is zoo geheel anders, de situaties zoo gewijzigd, dat de schrijvers hun personen als gehe ...

De Reformatie
H. S.
943 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Wat een wonderlijk vermogen heeft de groote Schepper aller dingen den mensch daarin gegeven, dat hij zich bewegen kan. Den drang daartoe heeft Hij den mensch gegeven, maar ook het instrument, dat hij daartoe noodig heeft, gaf Hij hem in zijn becnen en voeten.De mensch móet zich bewegen, ma ...

De Reformatie
HUISMAN.
971 woorden
Noodige nabetrachting

Noodige nabetrachting

In het dagblad „Trouw" — in het nummer van 28 Januari 1950 — schreef Prof. Dr S. U. Zuldema een kort artikel, „Geloof en Leven" getiteld, waarin hij zich uitspreekt over de eerste twee deelen van prof. Berkouwer's „Dogmatische Studiën". Als ik goed lees iser verband tusschen dit artikel va ...

De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
1519 woorden
Fabels

Fabels

De fabels, waarmee wederom het volk verleid wordt, toereiken haar toppraestatie in de bewering, dat de schor-- singen etc. zijn opgeheven. Alleen maar: die opheffing (dis sleclits-principieel is) moet nog geëffectueerd worden. Effectueering krijgt ze pas, als Iemand „gaat praten". Aldus de nieuws ...

De Reformatie
K. S.
199 woorden
Hae telt men in Vlaardingen?

Hae telt men in Vlaardingen?

Men weet: dr F. L. Bos heeft pas beleden, dat de kinderen zijn te tellen bij, te rekenen tot, te erkennen als zóó en zóó.Sinds heeft hij zijn nieuwe belijdenis geïnterpreteerd op een manier, die haar in feite ontkrachtte. Dat spraken we re.eds uit in een andere *? .we re.eds uit in ...

De Reformatie
K. S
335 woorden
Rooken ander het bidden dan wel hidden ander het rooken

Rooken ander het bidden dan wel hidden ander het rooken

„Brevieren" is een term, afgeleid van brevier, d.i. gebedenboek. „In de Waagschaal" vertelt: , , In een niet onvermaard klooster waren de Dominicaners op de vastgestelde tijden trouw aan het brevieren Zij wilden echter ook wel eens een pijp roken, zonder het brevieren aan kant te zetten. ...

De Reformatie
K. S.
270 woorden
De daaden

De daaden

Dezelfde pers, als hierboven bedoeld, klaagt erover, dat onze dooden, die als geschorsten etc. inmiddels zijn heengegaan, niet meer ontheven konden worden van den arabtelijken smaad; maar het blad zegt zoo ongeveer hetzelfde als de Herv. Kerk van De Cock: de kerk kan nu eenmaal niet op het verled ...

De Reformatie
K. S.
101 woorden
van 2