GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-04-22
De Reformatie
„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

De vertelster geeft blijk, haar vak te verstaan. En dat zegt wat: goed te schrijven voor heel kleine kinderen. De inhoud is zuiver „neutraal" gehouden; er staat dunkt me, geen verkeerd woord in. Bezwaar heb ik alleen tegen: „Het Kerstfeest in het bos". Hierover kan men niet „neutraal" vertellen. ...

De Reformatie
H. S.
73 woorden
Evangelisatie, Barthianen, Gesfarmeerden

Evangelisatie, Barthianen, Gesfarmeerden

Blijkens Zeister Post en Zelster nieuwsblad sprak de barthlaansche hoogleeraar te Zeist over het existentialisme. Laatstgenoemd blad schrijft: De voordracht van prof. Van Niftrik werd ingeleid door prof. Diepenhorst. Zij vormt de eerste van een serie lezingen, die wordt gegeven voor bulten ...

De Reformatie
K. S.
167 woorden
Wanneer de schoenen aangetrakken?

Wanneer de schoenen aangetrakken?

In ons nr 29, bl. 240, citeerden we een authentieke uitlating van ds Toomvllet. En verklaarden, dat we daarin bevestigd vonden waf wij allang beweerden. Nu komt een lezer ons een ander citaat van ds Toom­ vllet voorleggen. Hij meent, dat daaruit zou blijken, dat mijn bewering, dat ds T. bevestigi ...

De Reformatie
K. S.
398 woorden
Rast van Jonningen ende synodocratische pers

Rast van Jonningen ende synodocratische pers

Eerst heeft ds Vellenga, en daarna heeft dr v. d. Zanden het de moeite waard gevonden, met veel reserves de één, en met wat minder reserves de ander, Ietwat nonsens over te nemen uit een correspondentie tusschen wljlen Rost van Tonningen en wijlen Seyss Inquart, waarin — door eerstgenoemde — de n ...

De Reformatie
K. S.
411 woorden
Globaal bij de Kerk hooren

Globaal bij de Kerk hooren

In ons vorig nummer gaven we twee driestarren over de nieuwe belijdems van dr F. L. Bos. Uit de ééne („Kauwgum-belijdenis") puurden we zijn eigenhandige verklarmg, dat ze beteekeut volgeus mterpretatie nummer één: „de kinderen zijn te tellen bij, te rekenen tot, te erkennen als te behooren tot de ...

De Reformatie
K. S.
658 woorden
Pro en contra ,,natuurlijke theologie"

Pro en contra ,,natuurlijke theologie"

Uit hetzelfde nummer van „In de Waagschaal" knippen we van drie auteurs een uitlating.De eerste is A. W. K.. Er boven staat: „Het gecoupeerde slot van „The third man". Dat moet de titel van een film zijn, waarover ik iets las in een blad, ik weet niet m.eer welk. Het blad beweerde, dat de ...

De Reformatie
K. S.
810 woorden
GEHEIME AGITATIE

GEHEIME AGITATIE

De Oosterbeeksche conferentie II heeft eens beweerd, dat er in 1944 wel „agitatie" gevoerd was. Dr F. L. Bos, gevraagd om namen en feiten te noemen, deed het niet. Intusschen blijkt van allerlei kant, dat er thans agitatie gevoerd wordt. Op onderschelden plaatsen houdt men geheime samenkomsten; e ...

De Reformatie
K. S.
967 woorden
Een sociaal probleem ?

Een sociaal probleem ?

Het is al weer lang geleden, dat ds J. A. Visscher met zijn populair geschreven boeken, de aandacht vestigde op de noodtoestanden in Friesland's Zuidoosthoek. De bewogenheid met het lot van de geestelijk-en sociaal achterlijke bevolking van de heide en zandgronden, gaf zulk een warmte en innighei ...

De Reformatie
H. S.
983 woorden
De wijzen in hun arglistigheid gevat, 2

De wijzen in hun arglistigheid gevat, 2

Het teeken van Jona, den profeet, was hun eenmaal toegezegd als boos en overspelig geslacht, omdat zij eigen ontrouw-jegens-den-HEERE trachtten te bedekken door de verdenking van onbetrouwbaarheid bij Jezus, zoodat zij Zijn woorden weigerden te aanvaarden. Zijn wonderteekenen aan den duivel toesc ...

De Reformatie
J. GROEN.
1197 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DE HERVORMDE KERK OPNIEUW ENT DE YXHB DER „BEZINNING".Misschien komt het van Ernst Cassirer, in wiens oek „The Mythe of the State" met zijn onderdeelen ver mythe en legende, ik pas heb zitten neuzen, dat k hier niet spreek van „De Herv. Kerk in bezinning" aar van haar in de mythe der bezin ...

De Reformatie
1288 woorden
van 2