GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
1951-08-18
De Reformatie
Prof. Ridderbos over Ursinus

Prof. Ridderbos over Ursinus

In ons nummer van 21 Juli j.l. vroegen wij prof. Ridderbos een onjuiste weergave van Urslnus, welke door hem ons toegedicht was, te rectificeeren. In het nr van 3 Aug. van Ger. Wkbl. voldoet hij aan dit verzoek. Tot zoover zijn wij tevreden.Maar verder ook niet. Prof. Rldderbos vindt n.l., ...

De Reformatie
K. S.
346 woorden
DE ORDE DER KERK

DE ORDE DER KERK

In een vrij omvangrijk werk van niim 350 bldz. heeft Dr F. L. Bos onder bovenstaanden titel kerkelijke besluiten, vanaf den eersten tijd der reformatie in de zestiende eeuw tot op heden, verzameld, en ze gerangschikt onder de respectieve artikelen der K.O. Daartoe is hij „bij wijs van spreken, de ...

De Reformatie
P. D.
2477 woorden
Van mensch en dier

Van mensch en dier

Dit nieuwe boek van Jo Ypma is geen streekroman, al speelt het verhaal zich af op het platteland en is het in dialect geschreven. Evenmin is het een kinderbiografie, zelfs geen psychologische roman. Wat het dan wel is? Een heel mooi boek, met een zeer bijzonder thema, dat, voor zoover ik weet, in ...

De Reformatie
H. S.
1247 woorden
Klachten Dr G. C. Berkouwer

Klachten Dr G. C. Berkouwer

In enkele nummers van de laatste weken gaf ik eenlge critiseiie aanteekenlng-en bij raxidbemerklngen van prof. Berkouwer, inzake diens pogingen, om zicli te ontdoen vaji mijn twee oraties over de Gemeene-Gratie-kwestle.Prof. Berkouwer komt met enkele klachten over deze critische aanteekeni ...

De Reformatie
K. S.
630 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks: naar de adm, inistratie in Goes te zenden.)Aangenomen naar: Capelle a. d. IJssel, W. Boessenkool te Mlddelstum. Hamilton en Georgetown (Canada), W. Loopstra te 's-Gravenhage-Loosduinen ...

De Reformatie
212 woorden
Uit welken hoek de wind waait

Uit welken hoek de wind waait

Men meldt ons uit Harderwijk, zulks in aansluiting opwat we opmerkten over Thijs Booy: Op 't Kasteel Staverden (tusschen Harderwijk en Elspeet) worden , , Mondagmorgensamenkomsten" gehouden onder auspiciën van de A.M.V.J., ten 11.30 ure v.m.Op de lijst van sprekers kwam ook Thijs Bo ...

De Reformatie
K. S.
131 woorden
Psalmen

Psalmen

Nu ons de eer te beurt valt, dat wij naar „Reformatorische" gewoonte de twee bundels verzen mogen aankondigen, waarvan de inhoud bij stukjes en beetjes sinds 1947 In deze kolommen een plaats vond, willen we graag allereerst vaststellen, wat deze bundels niet zijn. Zulks om een voor de hand liggen ...

De Reformatie
A. v. B.
1034 woorden
Nogmaals: Gods lankmoedigheid

Nogmaals: Gods lankmoedigheid

Amice, In" de pogingen, om de leer van „de genxeene gratie" overeind te houden, beroept men zich (Berkouwer, S. J. Ridderbos) nog al eens op Gods lankmoedigheid. Eerverleden week spraken we daar samen over. Maar een beetje kort. We moeten daarom nog eens wat erover door spreken.Late ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2714 woorden