GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
God heeft gezegd:

God heeft gezegd:

Ik neem uit uw eigen woordenboek de termen van voorspoed en tegenspoed; daar zijn ze, gebruik gij ze óók maar, net als uw buurman, en doe het als een kind, d.w.z. van uw eigen „ervaring" uit; en denk vooral niet, dat ge dan u schuldig maakt aan „naief realisme" of zoo iets. Maar Hij heeft óók gez ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat).
127 woorden
Verkwikkende vertroostingen

Verkwikkende vertroostingen

Daar is Zondag 23 Maart j.l. een golf van oprecht verdriet gegaan door de Geref. kerken, toen de droeve mare ging van stad tot stap en van dorp tot dorp, dat Prof. Dr K. Schilder door Zijn Zender plotseling van zijn aardse post was terug geroepen. Hoewel zij, die wat intiemer met hem verkeerden, ...

29 maart 1952
De Reformatie
H. Kn.
1769 woorden
Ick wenschte Christus

Ick wenschte Christus

Icfc wenschte Christus Kerck in Godes kracht te bouwen Haer Heerlyckheit en eer en wonderheên t' ontvouwen, Tot oen het einde van den Grooten Oceaan. Zoo wijt men ooren vindt, die Dietschen klanck verstaen. En leerzaem luisteren naer kerckelijke toonen. Die Godt verheffende in dit werck der werck ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
49 woorden
Nu staat weer

Nu staat weer

antwoord 28 voor ons: in èlk „heden" is de geloovige over „morgen" in 't spreken positief, en dus allesbehalve in een nul-punt-existentie: hij is positief in zijn vertrouwen. Hoor maar: met „góéde hoop" zie ik alles tegemoet: niet de feiten zelf zullen „zich" belichten voor mijn oog, maar Gods be ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
59 woorden
De christen zegt

De christen zegt

De christen zegt des „morgens": ik heb de optima spes, de volkomen hoop aangaande de feiten, die komende zijn, mijn Vader komt erin mee; en des „avonds": ik heb de continuïteit bewaard van mijn geloof, ik ben geduldig in voorspoed, en dankbaar in tegenspoed.Dit is dan zoo de existentie van ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
93 woorden
Puraque in veste sacerdos

Puraque in veste sacerdos

(Een priester in een rein gewaad)Dat Lauwerszee en Schelde's haeren Zich hangends hoofts in rouwe kleên, En hunnen druk te zaemen paeren, Nu Kampen's zoon legt overleên: De herder, die zijn kudde leide, Haer drenkte in eene versche beek. En voerde in groene klaverweide, Den rougalm wekt va ...

29 maart 1952
De Reformatie
243 woorden
Een man een man, een woord een woord

Een man een man, een woord een woord

Op de 26e Nov. 1932 werd te Erlangen een briefkaart gestempeld met de volgende inhoud: Anêr anêr, philos philos, rhêma rhêma.Ik moet weg, daarom slechts dit weinige. Aber es genügt.Pax magna vobiscum.'t Was in de tijd dat Schilder in Erlangen voor zijn promotie zat en ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. DE WAARD.
1309 woorden
Nog een stem

Nog een stem

uit Amerika- van Ds J. Blankespoor, (Prot. Ref. Church).Dear Brothers in the Lord: How shocked we were to hear the sad news about K. S. I can well imagine that this was a tremendous blow to your churches. But it nevertheless means that His work was finished. There was, in other word ...

29 maart 1952
De Reformatie
Rev. J. BLANKESPOOR.
116 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Prof. Schilder, onze hoofdredacteur overleden.Welk een ontstellende tijding, die ons allen een wijle beduusd deed staan. K. S. is weggerukt van ons. Wie zou niet wenen? Een paar dagen voor zijn plotseling heengaan, vertelde mij een vriend: weet ge, dat Schilder z ...

29 maart 1952
De Reformatie
MARNIX.
1134 woorden
Aldus besplegelde deez

Aldus besplegelde deez

predikheer Godts wet, Qèduldigh in zyn kruis, gestadigh in 't gebedt. Wie wert in prediken met yver niet ontsteeken? Een Engel scheen op stoel door zynen mont te spreeken, ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
30 woorden
van 5