GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1952-05-24
De Reformatie
De kerk en haar diensten (Art. 28 N.G.B.)

De kerk en haar diensten (Art. 28 N.G.B.)

HOOFDARTIKEL XIII (slot) TEGEN DE ORDINANTIE GODS 5. O ' o k a l w a r e h e t z o o, d a t d e Magistraten en plakkaten der Prinsen daar t e g e n waren.en dat de dood of eenige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al dege ...

De Reformatie
B. JONGELING.
1399 woorden
DE TAAL DER KERK.

DE TAAL DER KERK.

Waarachtige tale Kanadns wordt geboren, niet gemaakt; gevonden, niet gewild; opgelegd, niet gekozen; in berusting aanvaard, maar niet met wellust verheerlijkt. Alle valsche tale Kanadns wordt gemaakt, niet geboren; gezocht en niet gevonden; gekozen, niet bevolen; met zoete behaaglijkheid gepredik ...

De Reformatie
K.S.
76 woorden
Voor 80 jaar OUD-AMSTERDAM

Voor 80 jaar OUD-AMSTERDAM

Het is volkomen duidelijk, dat een zó sterk sprekend verschijnsel van een eigen leven met een eigenaardig type, als zich in de : Seestviering dezer uitstekende buurten (Kattenburg, Willemstraat enz.) vertoont, onze goede revolutionairen het hoofd op hol brengt. Verbeeld u een buurt in het Amsterd ...

De Reformatie
„De Standaard”
284 woorden
HANDBOEK 1952

HANDBOEK 1952

Zo juist kregen we een exemplaar in handen van het „Handboek 1952 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland", dat dezer dagen bij de uitg. Oosterbaan & Le Cointre N.V. te Goes het licht zag. Op omslag en titelpagina staat vermeld: „Onder redactie van Prof. Dr K. Schilder f". Deze l ...

De Reformatie
H. H. V. d. L.
P. DEDDENS.
RED.
1989 woorden
Wedergebaren tot een levende hoop!

Wedergebaren tot een levende hoop!

UIT DE SCHRIFTPetrus begint deze brief met het bekende: Geloofd zij God. Het is ons bekend uit Ps. 68 : 20: „Geloofd zij de Here, dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid".Diezelfde lofprijzing komt ook voor aan het begin van de brieven van Paulus aan de Korinthiërs ...

De Reformatie
H. J. J.
2453 woorden
DJELAPPÉ

DJELAPPÉ

Beste Vrienden, De naam hierboven is die van een Daja. Leeftijd? Naar schatting 20 jaar. Lengte ongeveer 1.50 m, gewicht 44 kg. Verder is hij zwijgzaam, toch zeer geestig, uitermate beheerst en zoals blijken zal, heel flink. Hij komt uit een streek, die weer een 160 km verder weg ligt dan ...

De Reformatie
J. P. MOERKOERT.
1275 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VIII)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VIII)

Dr PAUL TOURNIER, VAKWETENSCHAP EN PRACTIJKTourniers subjectivistisch handelen wordt m.i. ook in de hand gewerkt, doordat hij soms zijn patiënten „de handen oplegt".Dat 1 ij k t Bijbels, maar is het in deze tijd helemaal niet! Wie er zich aan schuldig maakt, de dokter, die de ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
1151 woorden
Congres Heemstede

Congres Heemstede

In het conferentie-oord „Teyiingerbosch" bij Heemste'de wordt van Maandag 18 Aug., 2 uur, tot Vrijdag 22 Aug., 3 uur, een congres van onze jonge mensen gehouden, 't Onderwerp is tweeledig: Wat zegt de Here blijkens Zijn Woord over onze roeping in^het maatschappelijk leven van nu en straks, èn: Ho ...

De Reformatie
127 woorden
ART. 13 K.O. IN GEVAAR!

ART. 13 K.O. IN GEVAAR!

KERKELIJK LEVEN(Naar aanleiding van het Ontwerp Pensioen- en Spaarfondsenwet)Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal is aanhangig het (thans niet voor wijziging meer vatbare) Ontwerp Pensioen- en Spaarfondsenwet, dat beoogt waarborgen te geven, dat indien pensioen is toegezegd deze ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1961 woorden
Congreskampen „Twenthe”

Congreskampen „Twenthe”

JEUGDLEVENMen vraagt ons opname van onderstaand bericht betreffende onder toezicht van de predikanten der classis Enschedé te houden congreskampen.Ongetwijfeld hebben velen al 'n tijd zitten uitkijken naar de oproep voor de congressen in de verschillende kampen in Twenthe.Ein ...

De Reformatie
De Techn. Commissie.
305 woorden
van 2