Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

44 resultaten
Filteren
van 5
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 44

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 44

...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
1 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 43

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 43

1I I I I I I I i~ l~ïli~ll~ÎI~1 ~rfr~ïl l ~'~ 3 0000 00357 724811111 1111111 ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
16 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 42

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 42

F)/I40 12) Onze kennistheoretische opvatting neemt hierin met de phaenomenologen positie tegenover iedere beschouwingswijze die vanuit de methodologie der natuurwetenschap aan de geesteswetenschappen een methode oplegt. O.i. is dit b.v. ook bij Nafarp in z'n Allgemeine Psycfialagie Bd. I, ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
103 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 41

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 41

AANTEEKENINGEN. 1) De hier volgende aanteekeningen bedoelen niet een volledige bibliographie te geven. De aard van het referaat brengt mee, dat kennistheoretische en psychologische zoo wel als linguistische litteratuur er in verwerl:~t is. Van eerstgenoemde is een samenvattend overzicht moeilijk ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
266 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 40

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 40

38dit doel dienen, U tot verscherpt bewustzijn en nauwkeurige descriptie der taalphaenomenen en van hun gecompliceerde resonnantie in de kennende subjectiviteit te brengen. Daarbij laat ik U, terwille der zaak zelve, zoo veel mogelijk gelegenheid tot gedachtenwisseling, daar in alle stadië ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
197 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 39

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 39

37Bavinck en Woltjer in zoo hooge mate kenmerkte, zijn tot rust gekomen, er bestaat echter nog een andere wijze, om de differentieering der wetenschappen te compenseeren en dit is de herleiding van complicatie en veruiterlijking van ieder vak op de oorspronkelijk kennende subjectiviteit. D ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
270 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 38

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 38

Hoogeer~ame Heeren Directeuren lioogacfitbare lieeren CuratorenDe benoeming, die iR van U ontving, stemt me ten hoogste dankbaar om het vertrouwen, in mij gesteld. Ook verheug ik mij, dat mij vakken zijn opgedragen, die me sedert jaren uitermate lief zijn. Evenwel vervult de gedachte aan d ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
227 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 37

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 37

35concrete gaat in geen regel in, en alles wat zich onder een regel voegt is daarom nog niet de regel zelf, maar blijft wat het is. Een regel van woordvorming b.v. bepaalt nog niet, welke woorden werkelijk ernaar gevormd worden enz. Het abstraheerend denken moet, op zekeren afstand van het ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
252 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 36

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 36

34vanuit ongepeilde diepte bouwend en vormend werRzaam. De entelechie, die mysterieuse eenheid, die OOR in den geest der talen ons tegen treedt is noch tot het volRomen gepreformeerde, noch tot het zuiver epiphenomale herleidbaar. Hier is de pro~ blematieR van alle historische levensontwiR ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
279 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 35

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 35

33de zelfstandigheid van het geisoleerde. Deze schijn is voorzekeronderscheiden van illusie en fantasie. Hij is positiever en hangt samen met de begrenzing der kennende subjectiviteit, evenwel zoo, dat hij een zakelijk aspect biedt. Hij wordt trouwens in den voortgang van het kennen slecht ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
301 woorden
van 5