Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

44 resultaten
Filteren
van 5
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 12

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 12

10vormen in het bewuste menschelijke leven wordt ontstoken, is de betrekking tot de subjectiviteit nergens afwezig. Echter is deze betrekking gevarieerd naar gelang der betrokken zaken. Er is een gradatie van afstand tusschen kennende subjectiviteit en gekende zaak, en deze wordt ons zicht ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
299 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 33

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 33

31hier in geen chaos. Er is een orde der opeenvolging, die niet in een abstracte wet schijnt te vatten, maar niettemin eenduidig is. Geen enl<ele tendenz, in de historische taalontwil<l<eling zichtbaar, zet zich absoluut voort. Zoo Runnen we de "wet" van dit proces slechts vinden ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
312 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 13

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 13

11tische verwondering niet tot dat stilstaan, dat in de plaats van de vervulling van een practisch doel kan treden. Hoezeer draagt niet de meest primaire grammatische vastlegging van een taal nog geheel en al het karakter van een schema dat practische doeleinden dient. Welk een afstand is ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
309 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 25

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 25

23beluste onrustig maal<t. Immers het vertrouwen in de menschelijl<e subjectiviteit als laatsten grond van het kennen is terecht ongerechtvaardigd. De exacte wetenschappen bewijzen het. Het verstaan van den taalkunstenaar, ja reeds van het eenvoudigste gesprel< sluit vraagstelling ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
302 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 14

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 14

12grip de geheele bewuste activiteit van het taalgebruik is omvat. Het is goed zich in den geest van deze ideeën te verdiepen, want zij bergen een waarheidskern, die bescheiden maaRt. Dat wij, vooral waar het ons zelf aangaat, niet boven ons menschzijn kunnen zweven in de hoogte van het ab ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
313 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 34

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 34

32de kennis der talen is niet ophooping van verschijnselen, maar bevestiging en correctie van het aanvankelijk verworven wezensinzicht. Dit inzicht, het correlaat der idee, is in elke nieuwe actus assimileerend, invoegend werkzaam, maar juist daardoor zoo moeilijk objectiveerbaar. Er is ee ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
294 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 15

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 15

13gevaar. Immers van het natuurlijl<e, concrete van onze eigen taal hebben wij een intuitief weten, dat onvervangbaar is, al is het OOR, gelijR al het onmiddellijRe, een waar Rruis voor het vragende begrip. Er is tweeërlei uiterste mogelijl<heid: onze kennende betrekking tot de eigen ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
285 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 26

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 26

24middellijke aanraking, en zoo is de karakteriseering die er mee samengaat eveneens onmiddellijk. Soepel of stug, plastisch of abstract, welluidend of ruw, beeldrijk of nuchter zijn voorbeelden van mogelijke typeering. Dat aesthetische waardeering daarbij de plaats inneemt van exacte cons ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
301 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 16

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 16

14overtuigende. Achteraf, vanuit een hooger aspect, wordt een dwaling als gemeenschappelijR zichtbaar, en zoo hebben we met meerdere subjectiviteit te doen: de historisch-typische, de individueel-typische en daarnaast de scheppende individualiteit, die telRens de verstarring van het typisc ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
299 woorden
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 35

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 35

33de zelfstandigheid van het geisoleerde. Deze schijn is voorzekeronderscheiden van illusie en fantasie. Hij is positiever en hangt samen met de begrenzing der kennende subjectiviteit, evenwel zoo, dat hij een zakelijk aspect biedt. Hij wordt trouwens in den voortgang van het kennen slecht ...

30 mei 1924
Inaugurele redes
H.J. Pos
301 woorden
van 5