Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

20 resultaten
Filteren
van 2
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 14

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 14

14 die knoopjes den cirkelomtrek tenslotte gelijkmatig overal dicht zullen opvullen. Wat Weyl nu doet, is het volgende. Hij leidt een kenmerk af, waarmede men een willekeurige rij a a , a van irrationale getallen kan onderzoeken. Is het kenmerk van toepassing, kan men n.1. bewijzen, dat een bepaa ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
259 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 15

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 15

15 Uiteraard is het niet mogelijk in deze voordracht dieper op de methoden van Weyl, hare uitbreidingen en hare toe* passingen in te gaan. Ik wil echter eenige analoge problemen onder Uwe aandacht brengen, die optreden in de theorie der Diophantische ongelijkheden, welke door J. G. v. d. Corput t ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
334 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 16

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 16

16 te krijgen als elk met een men verkiest breuk gelijk andere.het volgende. Men kan de getallen V 2 en V 3 rationale breuk net zoo dicht benaderen als en daarbij zorgen, dat de noemer van de eene is aan het quadraat van den teller van deIn deze theorie der Diophantische ongelijkhed ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
254 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 17

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 17

17 Men kan oneindig veel geheele getallen x vinden, met de eigenschap, dat de n getallen xVx, x'Vx, x Vx, , x V x alle net zoo dicht bij een geheel getal liggen als men verkiest; hierin mag men n met x laten aangroeien, mits men maar zorgt, dat dit aantal n kleiner is dan log log x. Alle voorbeel ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
293 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 10

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 10

10 Voor we tot andere problemen overgaan, vermeld ik nog, dat uit een door A . Khintchine in 1924 gevonden stelling volgt, dat voor bijna alle getallen de kritieke waarde van den besproken exponent gelijk aan 2 is. Hierin is „bijna alle" op te vatten in den zin van Borel. De onderzoekingen van Po ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
296 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 11

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 11

11 braïsch getal =^= 1, transcendent zijn. Wegens de eenvoudige eigenschappen van machten volgen al deze feiten uit de volgende stelling van Lindemann: Iedere lineaire combinatie van machten met grondtal e en met algebraïsche exponenten en coëfficiënten is steeds ongelijk aan nul. Verondersteld w ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
269 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 12

12 Essentieel nu in de verhandeling van Siegel is de posi? tieve wending, die het transcendentiebewijs krijgt; het be? wijs, dat de in de stelling van Lindemann optredende lineaire combinatie ongelijk aan nul is, wordt n.1. uitgevoerd doordat voor de absolute waarde dier lineaire combinatie een p ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
239 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 13

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 13

13 waarin naar rationale waarden der onbekenden in verge? lijkingen of ongelijkheden wordt gevraagd, te noemen naar den grooten mathematicus Diophantos van Alexandrië. Daar de door ons beschouwde approximatieproblemen neerkomen op de vraag, of aan bepaalde ongelijkheden kan worden voldaan door ra ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
310 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Van den SchrijverBENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VANHET A M B T V A N HOOGLEERAARIN DE W I S K U N D EA A N D E VRIJEUNIVERSITEIT TE A M S T E R D A M OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOOR ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
84 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

BENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VAN INHET A M B T V A N HOOGLEERAARDE W I S K U N D EA A N DEVRIJEUNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDr. J. F. KOKSMA ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
70 woorden
van 2