Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De bronnen van het privaatrecht - pagina 11

De bronnen van het privaatrecht - pagina 11

9 wat ze wilden behoudens wat wij thans noemen de openbare orde en de goede zeden. Voor ons modern verbintenissenrecht geldt deze autonomie nog als het hoofdbeginsel, waarop het rust, artikel 1374 B. W . erkent het nog met zoovele woorden. Naast en door deze bewuste rechtsvorming liep de onbewust ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
290 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 12

De bronnen van het privaatrecht - pagina 12

10 wijziging en vervorming door de volksgewoonte. Nooit echter is dat gelukt, eenvoudig omdat het niet gelukken kon. Bij voortgaande en zich verwikkelende cultuur moest differentiatie intreden en moest blijken, dat van het oude volksrecht een deel volksrecht bleef en moest blijven door zijn aard, ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
297 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 13

De bronnen van het privaatrecht - pagina 13

11 de rechtsvorming onontbeerlijk is, en zulks in toenemende mate. Immers, zonder eenige uitzondering bleek het steeds weer, dat het volksrecht neigt tot conservatisme, het noemen van het Romeinsche jus civile en de Engelsche Common Law is voldoende, om dit te doen zien. Bovendien neigt het tot v ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
283 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 14

De bronnen van het privaatrecht - pagina 14

12 ingrijpend, door de receptie van het Romeinsch Recht in zijn positie ongemeen versterkt, veroverde zich de rechter hoe langs zoo meer ruimte voor zijn taak als zelfstandige rechtsbron. Hij schiep positief recht, en niet alleen door individueele beslissingen, in den weg van lange gelijkvormige ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
288 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 15

De bronnen van het privaatrecht - pagina 15

13 buis van zijn „wil", dat onmogelijk pogen kon niet slagen en is niet geslaagd. De rechter bleef als van ouds zelfstandig recht scheppen. Alleen maar, men durfde het nu zoo niet meer te zeggen. „Cela se fait tous les jours, mais il n'est pas bon de l'écrire et il serait mauvais de l'enseigner", ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
302 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 16

De bronnen van het privaatrecht - pagina 16

H gevreesden naam erkend. Maar of men nu van algemeene rechtsbeginselen, rechtsgevoel, natuurrecht, „richtiges Recht", redelijkheid, billijkheid of wat dan ook spreekt, algemeen erkend wordt, dat er een macht is, sterker en hooger dan het positieve recht, die, om practisch beter en vlotter te kun ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
317 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 17

De bronnen van het privaatrecht - pagina 17

15 Karolingische monarchie is het de Curia Regis, die zich boven het volksrecht plaatst en naar billijkheid recht spreekt. In Engeland, dat de Karolingische traditie voortzette, toen ze in Frankrijk verdween, nam de Chancery-Court de rol van Equity-Court op zich. Schadevergoeding wegens dwaling o ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
277 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 18

De bronnen van het privaatrecht - pagina 18

16 door den Hoogen Raad geijkt, over een vereeniging, die den termijn harer rechtspersoonlijkheid liet verstrijken en zich daarmede een mooie erfenis zag ontgaan, gaf er enkele jaren geleden ten onzent een treffend blijk van, toen ze Hamaker noopte tot een geniale proeve van positief-rechtelijke ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
264 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

17 Het antwoord op de eerste vraag levert betrekkelijk de minste moeilijkheid op. De verhouding van de Overheid tegenover het volksrecht is een dubbele. Vooreerst mag zij nooit het volksrecht wijzigen dan met toestemming der volksgenooten zelf. Dit is een oud Germaansch rechtsbeginsel. De lex ter ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 20

De bronnen van het privaatrecht - pagina 20

18 lijk, hetzij bedektelijk. Om een paar voorbeelden uit onzen tijd te noemen: het Wetboek van koophandel bepaalt, dat wissels worden geaccepteerd door op den wissel te stellen een of meer woorden, die een acceptatie inhouden en deze formule te onderteekenen. Het levend volksrecht accepteerde wis ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
van 5