Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

69 resultaten
Filteren
van 7
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 21

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 21

22entnommen, m i t d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e nGrundsätzenunseres P h y s i k e r s in k e i n e r s i c h t b a r e n V e r b i n d u n g stehen.In diesen Sätzen können w i r n u rGlaubensarti-k e l ! ! ) sehen, die z u seinem philosophische ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
493 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 22

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 22

23nenDurchführungvindt men elders sonders8 0derletztern erwünschtist." 79)Hetzelfde) : „Eben diese S t i m m u n g fand ihn ganz be-empfänglichfür die religiösen Eindrücke der O r p h i k ,die gerade in dieser Zei ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
489 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 23

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 23

24l e h r e " staat, evenminallereerstin deRepubliek, of in denmystischen T i m a e u s , maar in den Parmenides, den Sophistes en den Philebus, die behooren tot de werken zijner „reifsten E n t w i c k l u n g " , die„vonder erstenbis zur l ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
569 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 24

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 24

25heerschend logische grooti s ; endatopvattingdeelopa l z o o de a b s t r a c tdierARISTOTELESmale onhoudbaarphysisch-p h i l o s o p h i e , die voor s t e u n t , 90) t e neene e n en-is. ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
408 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 25

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 25

26van wat voor ARISTOTELES waarschijnlijk was, en heet het: „ w i r gehen gewiss nicht z u weit, wenn w i r annehmen, nicht blos die Spateren,sondern schon Aristoteles habenach seinerWeisedem alten P h i l o s o p h e n V o r s t e l l u n g e n zugetraut, die w ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
494 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 26

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 26

27Religionen,", 0 1)enookLORTZING1 0 2)moetGRUPPE bij zijne bewijsvoering wetenschappelijktoegeven,datte werk gaat,en DIELS' afkeurend oordeel toch in ieder geval slechts op eendeel van het bo ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
443 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 27

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 27

28Überlieferungder Naturphilosophen nicht nur bisweilensehrw i c h t i g erscheint, sondern auch, wie gesagt, nirgends ganz fehlt." Zalik n u n o g spreken over den invloed der mystiek op deoverige litteratuur? D e scheiding tusschen philosophische en and ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
497 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 28

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 28

29gedichten, GRUPPEmaar1 2 4)vandeovertuigendkosmogonie bewezen;ishettegendeeldoorterwijl DIETERICH, wateschatologie betreft, aantoont, hoe in de O d y s s e edeoverblijfselenvan ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
422 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 29

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 29

30derverbaasdemenschheid in het beeld van den stervendenSokrates voor oogen te stellen het probleem v a n het leven, i n al zijn benauwende zwaarte, maar die ook in dienzelfden Phaedo de hoogste gevondensolutie geeft, die buiten de Verlossersidee o m k o n w o r ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
418 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 30

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 30

31 rationalistische school is genegeerd en miskend, eensdeels door een absoluut verwaarloozen het G r i e k s c h evan de philosophische zijde vanvolksleven, en door de philologie in kritiek telaten opgaan, anderdeels door een eenzijdig op den v o o r g r o n d schuiven v a n ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
427 woorden
van 7