GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.548 resultaten
Filteren
van 6755
Reguliere Editie
BOEKBESPREKINGEN

BOEKBESPREKINGEN

A.W. Aarnoutse e.a., Uit het archief... Opstellen voor Frans Rozemond. Uitg. Theologische Universiteit, Kampen 1997. 109 blz. ISBN 90 73954 27 4. ƒ 15, 00- D.JansenIn deze afscheidsbundel voor Frans Rozemond, archivaris van de Theologische Universiteit van Kampen (Oudestraat), laten ...

DNK
D.Jansen
Aart de Groot
F.R.J. Knetsch
Lodewijk Winkeler
E. Talstra
Derk Jansen
Gerben Heitink
Gian Aekermans
A. le Coq
J.P. de Valk
J.Y.H.A. Jacobs
Jan Zwemer
Frans Haarsma
14486 woorden
BIJVOEGSAL.

BIJVOEGSAL.

JAARVERSLAG DER VEREENIGING VOOR Voorbereidend Universitair OnderwijsTE AMSTERDAM, UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 1899.Voorafgegaan door eens VERHANDELING van Prof. Dr. J. WOLTJEROVER HET ONDERWIJS IN DEPH ...

De Heraut
J. VAN ALPHEN.
TH. RUIJS GZ.
B. VAN SCHELVEN
H. WALLER.
14400 woorden
Brieven

Brieven

Brief 1. Z.p., z.d.40Geachte vrienden!41Zoo even was het mij vergund eene taak nagenoeg ten einde te brengen, die ik indertijd misschien wat lichtvaardig op mij had genomen en sedert, nu door deze werkzaamheid, dan weder door ...

DNK
14266 woorden
'STAATSRECHTELIJK GEKNUTSEL'

'STAATSRECHTELIJK GEKNUTSEL'

De regeling van de predikantsopleiding in Nederland door de overheid in de negentiende eeuw 1 Inleiding De ontwikkeling van de predikantsopleiding in Nederland verliep in de negentiende eeuw geheel anders dan die van de priesteropleiding. Een van de oorzaken ...

DNK
ALBERT DE LANGE
13652 woorden
BOEKBESPREKINGEN

BOEKBESPREKINGEN

Van de hieronder genoemde auteurs worden de volgende boeken besproken.C. Augustijn, W.H. Neuser, HJ. Selderhuis (red.), Geest, Woord en Kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, door dr. W. van 't Spijker A.H. Bornebroek, Als een goed rentmeester. Een schets ...

DNK
F.RJ. Knetsch
P.L. Schram
J. Vree
J. van Gelderen
A.J. van den Berg
Aart de Groot
A.H. Bornebroek
G. Harinck
J.YJHA. Jacobs
G. Puchinger
J.Y.H.A. Jacobs
13619 woorden
Ritselingen aan de rechterzijde

Ritselingen aan de rechterzijde

Inleiding In november 1920 besloot een dorpspredikant de Gereformeerde Kerken in Nederland vaarwel te zeggen. Maandenlang bleef de gereformeerde pers in de ban van het afscheid van ds. Gerard Wisse van Driebergen en zijn overgang naar de Christelijke Gereformeerd ...

DNK
C.M. VAN DRIEL
13597 woorden
Cijfers en beschouwingen zonder voldoende archiefonderzoek kunnen bedriegen

Cijfers en beschouwingen zonder voldoende archiefonderzoek kunnen bedriegen

InleidingVoorjaar 2009 verscheen een studie over de Groninger universiteit in de negentiende eeuw. Het is de licht bewerkte handelseditie van de dissertatie waarmee P.A.J. Caljé in 2006 te Maastricht cum laude de doctorstitel behaalde. Omdat het hier een publicatie in de serie Studies over ...

DNK
J. Vree
13427 woorden
'HET RÉVEIL' EN 'HET (NEO-)CALVINISME' IN HUN ONDERLINGE SAMENHANG (1856-1896)

'HET RÉVEIL' EN 'HET (NEO-)CALVINISME' IN HUN ONDERLINGE SAMENHANG (1856-1896)

Inleiding Anders dan veel andere bekende hervormde collega's, die in de jaren tachtig of zelfs al eerder afstand van Kuyper namen, is H. Pierson de leider der 'kleine luyden' althans in politiek opzicht lang trouw gebleven. Eerst in juni 1894, toen ten gevolge van ...

DNK
J. Vree
13340 woorden
INWENDIGE ZENDING ZONDER GRENZEN

INWENDIGE ZENDING ZONDER GRENZEN

1. Een oecumenisch laboratorium Omstreeks 1840 werd door J.H. Wichern in Duitsland de naam 'Innere Mission' geïntroduceerd, die onmiddellijk aansloeg, speciaal bij 'Erweckten'. De naam waaide over en bleek het ook in andere landen waar een opwekkingsbeweging beston ...

DNK
P.L. Schram
13338 woorden
¶ De gefrustreerde loopbaan van ds. Jean Daniel Cocheret de la Morinière (1794-1860)

¶ De gefrustreerde loopbaan van ds. Jean Daniel Cocheret de la Morinière (1794-1860)

Inleiding In 1850-1852 verscheen postuum het laatste boek van Johannes Kinker, Le dualisme de la raison humaine; ou le criticisme de Ern. Kant, amélioré sous le rapport de la raison pure, et rendu complet sous celui de la raison pratique I-II (Amsterdam 1850-1852). ...

DNK
Maarten J. Aalders
13319 woorden
van 6755