GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.548 resultaten
Filteren
van 6755
Reguliere Editie
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Een onzer abonné's zou gaarne in het bezit komen van de eerste 14 Jaargangen van „De Reformatie". Zijn er onder onze lezers wellicht, die deze Jaargangen bewaard hebben en ze thans willen afstaian, en zoo ja, tegen welken prijs? Gaarae bericht aan de uitgevers Oosterbaan & Le Coint ...

23 september 1938
De Reformatie
DE UITGEVERS.
200 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De geschiedenis van een toga. Eens droomde ik dat de besteller mij een pakket van eenigen omvang overhandigde. Als afzenders istonden er op vermeld: eenige vereerders. Het werd mij warm om liet harte en met trillende hand sneed ik liet touwtje door. De inhoud bleek ...

23 september 1938
De Reformatie
N. B.
813 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Kleingeloof. „Kleingeloof", dat is een onder ons zeer bekende, veel gebruikte uitdrukking.„lüeingeloof", door dat begrip wordt bij duizenden heel het leven des ...

23 september 1938
De Reformatie
D. v. D.
1059 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Schippers op den Rijn. Herman de Man: Aart Luteyn de andere. — Bosch & Keuning, N.V., Baarn. 1938.Dat Holland een waterland was en nog is, zou men niet zeggen, als men moest afgaan op de literatuur. Ondanks de buitengewoon groote rol die het water sp ...

23 september 1938
De Reformatie
H. S.
1285 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Verschuiving. Onderstaand artikel heeft reeds een lange reis afgelegd. Het is eerst geschreven door dhr H. Algra in „Leeuwarder Kerkbode" (classicaal), en ik vind het thans in „De (Am.) Wachter", waaruit ik het hier overneem: Nu ongeveer dertig jaar geleden ...

23 september 1938
De Reformatie
K. S.
1984 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De onde en de nieuwe „diatheke". (II.)We spraken verleden week over het woord „diatheke". Die Grieksche term is in de Statenvertaling op Hebreeën 8 wel weergegeven door „verbond", maar reeds ettelijke theologen hebben in den loop der jaren de vertaling door „verbond" prijsgegeven. Zij legg ...

23 september 1938
De Reformatie
K. S.
G. B.
3884 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Den geesten in de gevangenis gepredikt. Dat men van oude tijden af dit woord heeft misverstaan, en gebezigd als bewijsplaats voor ée stelling, dat de mogelijkheid, om wederom tot genade te komen, ook na den dood nog wordt verleend, is vooral te danken aan twee fact ...

30 september 1938
De Reformatie
B. H.
1256 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

HERINNERING. i Octobeï geven wij de kwitanties af voor het abonnementsgeld over den termijn 1 October 1933—31 HEaarl 1939 (ad i 2, 50 - I-15 ets incassokosten). In verband hiermede verzoeken wij onzen abonné's, die teneinde deze incassokosten te vermijden, er de vo ...

30 september 1938
De Reformatie
DE UITGEVERS.
89 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Het probleem der Schriftcritiek. Dr G. C. Berkouwer. Het probleem der Schriftcritiek. — J. H. Kok, N.V., Kampen. 1938.Dit derde belangrijke boek van Dr Berkouwer worde door vele menschen gekocht en bestudeerd. Voor een ieder, die dit doet, zal dit boek een z ...

30 september 1938
De Reformatie
M. Vr.
2429 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Over het onkerkelijkheidsprobleem. IV. De bestrlldlng der onkerkelijkheid.De bestrijding der onkerkelijkheid is de taak van de Kerk als iastituut, van de ambtsdragers en van den enkelen geloovige. Ze zal ged'eeltelijk met de b ...

30 september 1938
De Reformatie
J. W. AGTERKAMP.
1198 woorden
van 6755