Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

67.548 resultaten
Filteren
van 6755
„De Zondagsschool"

„De Zondagsschool"

Voor Zondagsscliool-Oiclerwiizers eo -önclerwperessei.„De Zondagssciioo? ? ONDER REDACTIE VANA.. J. HOOGENBIJRK.Prijs per jaargang franco per post f S.50.S^F* Dit blad verschqnt eiken Woensdag en wordt den geabonneerden franco per post toegezonden. ...

8 April 1894
De Heraut
40 woorden
PASTORIE

PASTORIE

te Boornbergnm en Kortehemme. Voor de pastorie opnieuw bij ondergeteekende met hartelijken dank ontvangen: Van den heer G. Visser te Helmond, kerkcollecte ƒ 2.02; van Ds. Wisse te Garijp, kerkcollecte ƒ 9.161/3.Ingekomen bij Ds. OEGEMA, collecte van de Geref ...

8 April 1894
De Heraut
H. G. v. D. L.
985 woorden
Bank van Leeningbriefjes,

Bank van Leeningbriefjes,

Bank van Leeningbriefjes, COUD, ZILVER en DIAMANT worden 't hoogst ingekocht doorFRANZ W. SCHILLING, NIEUWE SPIEGELSTRAAT 18, AMSTERDAM, ...

8 April 1894
De Heraut
19 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT ordt beleefd verzoekt, de abomiementselden over het kwartaal, geëindigd 1 Maart j. l. ten bedrage van f 1.20, er postwissel over te maken. Op ontvangst van den postwissel wordt en afzender daarvan bericht gezonden.J, A, WORMSER, Directeur-Uitgever.P ...

8 April 1894
De Heraut
J. A. WORMSER
85 woorden
De stembus van Dinsdag.

De stembus van Dinsdag.

Amsterdam, 6 April 1894.Ook nu weer blijkt, hoe er onder de dusgenaamd »rechtzinnigen" in de Nederlandsche Hervormde kerk metterdaad tweeërlei strooming gaat.Wie, ook al verbleef hij nog onder het Synodaal bestuur, nochtans van hart en ziel Gereformeerd is, op de lijn der vaderen wa ...

8 April 1894
De Heraut
3669 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bevallen van eene DOCHTEÜtneen levenloozen ZOON., A. M. C. DE VRIES—DAUBANTON.Groningen., 29 Maart 1894. ...

8 April 1894
De Heraut
14 woorden
De vijfde Bede.

De vijfde Bede.

II ZONDAGSAFDEELiNG LI. II Mijne zonde maakte ik U bekend, en mijne ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide : Ik zal belijdenis van mijne overtredingen doen voor den Heere; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Ps. 32 •' ...

8 April 1894
De Heraut
3275 woorden
GOLDSCHMEDING's

GOLDSCHMEDING's

GOLDSCHiVIEDING'sAnerilaaiisclie örpls, worden bij toeneming gevraagd.Men be- ! zichtige de uitgebreide sorteering of vrage Catalogi en conditiën.Prijzen van f 60, f 70, f 80, f 100, enz. enz.IWARMOESSTHAATr. 141, rAMSTERDAM. ...

8 April 1894
De Heraut
30 woorden
Oliene en Loog.

Oliene en Loog.

...

8 April 1894
De Heraut
1 woorden
GEDICHTEN

GEDICHTEN

DIT6AVEvan HOVEKEB & ZOON.te AMSTEBDAM: vanJ. A. WORMSER. Prijs f 1.25. In stempelb.fl.90. ...

8 April 1894
De Heraut
13 woorden
van 6755