Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

67.548 resultaten
Filteren
van 6755
Jets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Jets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XIII. BIJ VERSCHOOR. Nadat Stroobant zich van zijn gezelschap gescheiden had, liep hij Middelburg door, hier en daar binnengaande of in een winkelhuis om inkoopen te doen, of bij dezen of genen zijner vrienden, om hem te spreken. Ree ...

2 januari 1887
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
887 woorden
Te Amsterdam begint de

Te Amsterdam begint de

Amsterdam 31 Deo. 1886.Te Amsterdam begint de toestand zich steeds zuiverder te teekenen.Alle kosters hebben thans hun trouw en gehoorzaamheid verzaakt, en ook de koster van de Nieuwe kerk, die nog op 6 Januari een plechtige verklaring teekende, waarin hij aan de oorspronkelijke ker ...

2 januari 1887
De Heraut
701 woorden
„De heer Elout,

„De heer Elout,

„De heer Elout, een man uit den tijd van het Réveil, heeft geheel den laatsten geestelijken strijd medegemaakt, naast die Christelijke mannen, die bij het Christenvolk in Nederland in de hoogste eere staan. Meer dan tachtig jaren oud, maar onverzwakt van geestvermogens, overziet hij geheel het ti ...

2 januari 1887
De Heraut
405 woorden
Zeer ongeestelijk oordeelt,

Zeer ongeestelijk oordeelt,

Zeer ongeestelijk oordeelt, wie wanen zou, dat het geestelijk proces tegen de Synodale Hiërarchie reeds ware afgeloopen.Integendeel dat geestelijk proces begint pas.Waar toch lag de zonde.? Enkel bij de Hiërarchie en haar onderhebbende Besturen.? o, In het allerminste ...

2 januari 1887
De Heraut
431 woorden
„Ik ben de Alpha en de Omega!”

„Ik ben de Alpha en de Omega!”

Ik ben de Alpha en de O-mega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Openb. I : 8. Als met den ommegang des jaars de bange gedachte van het snel verloop der dagen u in het hart grijpt, slaat ge onwillekeurig den bl ...

2 januari 1887
De Heraut
KUYPER.
1590 woorden
Gelijk men uit achterstaande

Gelijk men uit achterstaande

Gelijk men uit achterstaande advertentie ontwaren zal, is men voornemens het Gereformeerd Kerkelijk Congres te Amsterdam in „Frascati" te openen op Dinsdag den uden Januari, e.k.Den eersten dag zal het Congres een samenkomst zijn van allen, die, uit wat streek des lands ook opgekomen, staa ...

2 januari 1887
De Heraut
448 woorden
Wel eenigszins vreemd

Wel eenigszins vreemd

Wel eenigszins vreemd zal het menigeen zijn voorgekomen, dat Mevrouw de Wed. Capadose in eene advertentie lucht gaf aan hare „verontwaardiging" over de oprichting van „Capadose.”Niet natuurlijk alsof iemand zou kunnen meenen, dat het aan de achtergeblevene weduwe van onzen Capadose ook maa ...

2 januari 1887
De Heraut
478 woorden
Van tal van plaatsen

Van tal van plaatsen

Van tal van plaatsen ontvingen we ingezonden stukken, met allerlei besluiten door kerkeraden fenomen, of van ultimatums aan Kerkeraden gericht, die we met opzet niet opnamen.Hiervoor is tweeërlei reden.Vooreerst hangt er bij zulke stappen zoo ongelooflijk veel af van de uitdrukkinge ...

2 januari 1887
De Heraut
KUYPER.
366 woorden
„Hij zal uw hart versterken.”

„Hij zal uw hart versterken.”

[OUDEJAAR ]Wacht op den Heere; zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken ; ja, wacht op den Heere. Psalm 27 : I4.Het jaar, 1886 zal meetellen in de geschiedenis van volk en kerk. Het bracht ons een keerpunt in den loop onzer historie; een keerpunt waarvan het hoog gewicht elk k ...

2 januari 1887
De Heraut
KUYPER.
3256 woorden
Wederom legde Prof. Hoedemaker

Wederom legde Prof. Hoedemaker

Wederom legde Prof. Hoedemaker een vlugschrift ter perse, dat, tintelend van warmen gloed, door zijn bezieling meesleept.Hij richtte ditmaal zijn crltiek tegen de Synodale Encycliek en koos ten titel van zijn strafrede: .^..Machtsvertoon of wettig geza^f" uitgave J. A. Wormser.Natuu ...

2 januari 1887
De Heraut
1623 woorden
van 6755