GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.548 resultaten
Filteren
van 6755
Reguliere Editie
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Den geesten in de gevangenis gepredikt. Dat men van oude tijden af dit woord heeft misverstaan, en gebezigd als bewijsplaats voor ée stelling, dat de mogelijkheid, om wederom tot genade te komen, ook na den dood nog wordt verleend, is vooral te danken aan twee fact ...

30 september 1938
De Reformatie
B. H.
1256 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Over het onkerkelijkheidsprobleem. IV. De bestrlldlng der onkerkelijkheid.De bestrijding der onkerkelijkheid is de taak van de Kerk als iastituut, van de ambtsdragers en van den enkelen geloovige. Ze zal ged'eeltelijk met de b ...

30 september 1938
De Reformatie
J. W. AGTERKAMP.
1198 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven > ) I. Geachte Vergadering, Uw comité heeft mij gevraagd) vanmiddag iets tot u te zeggen over het verband, dat er besdaal! tussclien twee machtige werkelijliheden in het menschenleven, of, nauwlieüriger gezegd, in Jhet christen ...

7 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2376 woorden
BERICHT AAN DE LEZERS.

BERICHT AAN DE LEZERS.

Als medewerker aan ons blad is toegetreden Dr J. L.Koole te Vreeland. ...

7 oktober 1938
De Reformatie
Redactie.
12 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. II. Tamelijk lang hebben we ons bezig gehouden met 'de teekening van het geestelijk leven. Toch niet tè lang, naar ik geloof, want een helder inzicht in den aard van dat leven is van het allergrootste bel ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2830 woorden
Over den doop.

Over den doop.

De Gereformeerde voorstelling toch opent niet de mogelijkheid van behoudenis voor het geval, dat iemand gelooft. Zelfs laat se zich met heel deze verborgen vraag niet in. Ze redeneert alleen uit het Verbond Gods en zegt ons van Godswege, hoe geloovige ouders al hun kinderen bij de opvoeding te be ...

21 oktober 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
60 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. III. Tot dusver hebben we alleen gesproken over het verband-i tusschen armoede en geestelijk leven zooals dat door Gods genade gelegd kan worden ©n ook inderdaad gelegd wordt in den individueelen christen ...

21 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
3025 woorden
Over den doop.

Over den doop.

Dat nu de door ons gegeven, voorstelling (inzake den doop n.l.) een andere was, dan de voorstelling, waarin het thans levend geslacht was opgevoed, en dus ook een andere dan de voorstelling die dusver door de'meeste predikanten omhelsd was, wisten we; en dat om de eenvoudige reden dat we zelven j ...

28 oktober 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
160 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Jood m bet oordeel der oude Heidenen en der eerste Christenen. I. Het Jodenvraagstuk bestaat zoolang er Joden zijn. Reeds de Farao van den uittocht heeft zich ervoor geplaatst gezien. Z ij n oplossing van het Ijrobleem heeft echte ...

28 oktober 1938
De Reformatie
J. L. KOOLE
1960 woorden
Over den doop.

Over den doop.

Wel kan men Sacrament door Bondssegel vertolken, en in dien zin zeggen, dat de Doop het bondssegel van de wedergeboorte is, - gelijk ' Paulus den Doop het bad der wedergeboorte noemt. Maar dan is bedoeld, niet het zegel dat op de - wedergeboorte wordt gezet, maar het zegel op Gods belofte door he ...

4 november 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
173 woorden
van 6755