GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.577 resultaten
Filteren
van 6758
Reguliere Editie
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

II. Korte inhoud van het eerste artikel: De psychologie der religie is als vak van wetenschap opgekomen door en na het optreden van de nieuwe filosofie. Men bedoelt met dit vak niet enkel de verschijnselen te bestudeeren, maar ook het wezen der religie te vinden. B ...

De Reformatie
J. W.
2067 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

III. Voor we er tO'e kumien overgaan, in een tweetal artikelen het wezen van de bekeering zielkundig te benaderen, moeten we ditmaal enkele grondprincipia, die onze beschouwing beheerschen, ©n die tegelijkertijd bedoelen een bestrijding te leveren Tan hetgeen van a ...

De Reformatie
J. W.
2073 woorden
DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

DE FSYGHGLOGIE DER BEKËERING.

IV. Wanneer we spreken over de bekeering, dan zien we al spoedig, dat we opi twee manieren ons kunnen instellen tegenover ons onderwerp. We kunnen pogen, de ho'Ofdlijnen te zien, die hier TOor het geestelijk leven te trekken vallen, - ^ we kunnen ook trachten, de b ...

De Reformatie
J. W.
2263 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

V Wanneer we gaan spreken over enkele meer speciale punten, die met de psychologie van de bekeering ten nauwste in verband staan, dan doet zich allereerst de vraag voor, in hoeverre andere dan direct religieuse motieven bij de bekeering werkzaam zijn.Ook voo ...

De Reformatie
J. W.
3037 woorden
GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

In onze artikelen over de psychologie der bekeering wezen we er op, 'dat de bekeerde zijn leven telkens weer heeft te toetsen aan de uitspraken van de Schrift.Op deze gedachte willen we in eeai afzonderlijk' artikel, dat met onze voorgaande reeks slechts zijdelings verband houdt, nog eens ...

De Reformatie
J. W.
3635 woorden
BEHOEFTE AAH GEZAG.

BEHOEFTE AAH GEZAG.

I. Een student, leerling aan de Amsterdamsdie Stedelijke Universiteit, vertelde mij eenigen tijd geleden, dat een van zijn hoogleeraren op college zoo terloops de opmerking had gemaakt: „de massa, nu ja, de massa heeft behoefte , aan gezag". Blijkbaar was de bedoel ...

De Reformatie
T. FERWERDA
1184 woorden
Wat en Wien?

Wat en Wien?

(Biduur voor het gewas).Zie daar den parvenu, Sebnaj.Hij is als een vreemde, als een man van buiten, ingedrongen in het heilige volk en de heilige stad, Jeruzalem, en hij heeft er wel carrière gemaakt ook. Is hij niet de voornaamste dignitaris laan het hof van Hizkia geworden? ...

De Reformatie
K. S.
1577 woorden
BEHOEFTE AAN GEZAG.

BEHOEFTE AAN GEZAG.

II. Zooals in het vorig artikel werd opgemerkt, , meent Foerster het' ziektebeeld van het moderne leven te zien in de zwakheid van den doorsneemensch tegenover de hem boven het hoofd gegroeide cultuur. Die zwakheid komt wel heel duidelijk uit in het gemis aan geest ...

De Reformatie
T. FERWERDA
1203 woorden
Vergelijken.

Vergelijken.

Het vergelijken zit ons in het bloed.En daar ligt een onschatbare zegen in.Want wat zou het ontwakend kinderbewustzijn, wat zou de wetenschap vermogen, als mrai dat een© niet kon of mocht: vergelijken? Het is God ^gelf, die ons in de dingen en de machten, die om ons heen zijn ...

De Reformatie
K. S.
786 woorden
BEHOEFTE AAN GEZAG.

BEHOEFTE AAN GEZAG.

III. Dat in de ziel van den modernen mensch weer zekere iiehoefte aan gezag begint - wakker te worden, is merkbaar uit meer dan een verschijnsel. Ik zou hier onder anderen kunnen wijzen op den suggestieven invloed, die er uitgaat van een figuur als Mussolini. Er is ...

De Reformatie
T. FERWERDA
1237 woorden
van 6758