GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1887-02-20
„Schorsing en afzetting,

„Schorsing en afzetting,

„Schorsing en afzetting, Hoop, kloek en bondig. zoo vraagt deDoor wie? Door Kerkbesturen, samengesteld uit Modernen en Groningers, verloochenaars van den Christus naar de Schriften, én Eihi-%chen of ook nog wel zich noemende Gereformeerden.Van wie? Van predikanten, oud ...

De Heraut
268 woorden
De plank in het moeras.

De plank in het moeras.

De plank in het moeras. — „Was men in eene moeras geraakt, steeds dieper en dieper zonk men ; reeds werd de doodsklok geluid. Doch daar komen eenige mannen opdagen, die nog een pad in dit moeras aanwijzen: een pad tot nu toe verborgen! De bestaande Synodale organisatie, zeggen zij, is het, die u ...

De Heraut
{Pr. Noordbr.)
418 woorden
Uit eene mededeeling in de

Uit eene mededeeling in de

Uit eene mededeeling in de Oranjevaan zien we, dat volgens een andere lezing de toedracht der bekende ovatie deze zou zijn geweest: dat op 7 Januari de Classicale predikanten van Amsterdam aan de kosterij der Nieuwe kerk vergaderd waren; ' dat Ds. Lütge dit convent van Classicale dominees t. w. d ...

De Heraut
487 woorden
Met de hereeniging aller Gereformeerden

Met de hereeniging aller Gereformeerden

Met de hereeniging aller Gereformeerden in eenzelfde kerkverband raken we steeds verder van de wijs.Niet dat de mannen van '34 koeler zouden worden. Integendeel, hun genegenheid wordt steeds warmer. En ook niet, dat onder het volk, over en weer, de harten vervreemd zouden raken. Eer omgeke ...

De Heraut
577 woorden
De Politia ecclesiastica van Voetius.

De Politia ecclesiastica van Voetius.

De Politia ecclesiastica van Voetius. — Onlangs wierd een exemplaar van dit werk verkocht voor ƒ 90.Wat prijs!Twaalf jaren geleden verkocht men het graag voor / 12. En nu bijna zevenmaal zoo hoog.En dat terwijl de litteratuur van de Groninger en de Ethische school op de meest ...

De Heraut
1445 woorden
Reeds de vorige week ontvingen

Reeds de vorige week ontvingen

Reeds de vorige week ontvingen we van den heer Ds. Gispen dit onderstaande schrijven : Hooggeleerde Heer!In de onderstelling dat slechts zeer weinige lezers van de Heraut ook de Bazuin lezen, vraag ik u beleefd een plaatsje voor het navolgende.Niet om terug te komen op hetgee ...

De Heraut
W
H. GISPEN.
KUYPER.
1746 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bevallen van een welgeschapen ZOON LUDWINA CATHARINA BREMS, geiefde Echtgenoote van SJOERD ZIJLSTRA.Oosterbieruni, 13 Febr. 1887. (98) ^^^^^ Eenige kennisgeving. ...

De Heraut
17 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Bij J. A. WORJISER, te Amsterdam, verscheen : M{ de GKHI eale T3B Qristis \M\% m im M\Vm üflivöfsiïeli? DOORÏT. A DB GAAY FORTMa.1.Prjjs ƒ0.10; 25 ex. ƒ 2.— ; 100 ei. / 7.—.t a z i t f s hd V ...

De Heraut
40 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Steeds helderder li'ht gaat op over de innerlijke tegenspraak van een kerkgenootschap, dat met een artikel XI in haar hoofdstatuut, een Moderne tot Groot-Hiërarch in haar Synode plaatst, en inmiddels de Gereformeerden uitwerpt.Zoo zegt nu weer de Herv in antwoord op bedenkingen van den hee ...

De Heraut
KUYPER.
381 woorden
J. RADIUS,

J. RADIUS,

ilidZijayaiAifler.Ofpb, . J. RADIUS, üelzersgrachi 3 ^5 AmsterdamSteeds voorhanden eene groote keuze Amerikaansche en andere Orgels, uit verschillende Fabrieken, tegen de laagst mogelijke prijzen, van ƒ 65.— af. Zoo noodig tegen gemakkelijke betaling, of te huur van ƒ 3.— af ...

De Heraut
42 woorden
van 4