GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1887-06-19
Eene Hierarchie.

Eene Hierarchie.

VIL Als onder lieden van lagere beschaving, de een den ander een verwijt toevoegt, en hem b.v. de lieflijkheid toeduwt: y, Jij bent een gemeenert!" dan is het bijna, vaste gewoonte, dat de ander hem den zet teruggeeft met te zeggen: T> NOU, en jij' dan!”E ...

De Heraut
KUYPER.
2001 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Synodale Genootschapskerken. DRIETAL : Te Gouda: D. Beeckman, te Breda; M. F. van Lennep te Hoenderlo, en A. D. ter Haar Romenij te Dedenisvaart.BEROEPEN. Scheveningen, C. B. Oorthuijs te Katwijk aan Zee. — Willemsoord, A. Gelderman te den Burg op Texel. — N ...

De Heraut
230 woorden
EEN EVANGELIST,

EEN EVANGELIST,

EEM EVANGELIST, 34 jaar, gehuwd, zonder kinderen, geëxamineerd, bij de Classis en de Confessioneele Vereeniging thans werkzaam, wenscht verplaatsing om een doleerende kerk te dienen. Aanbevelingen van doleerende predikanten worden gaarne verstrekt. Brieven franco, lett. B. B., aan het Bure ...

De Heraut
43 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Een Pranschman onzen kerkelijken strijd. overEen Franschman, denkelijk een predikant, die in Nederland gecollecteerd schijnt te hebben, en uit dien hoofde het meest in aanraking kwam met Ethische kringen, schrijft omtrent onze toestanden het volgende: »Indien men in Frank ...

De Heraut
WINCKEL.
979 woorden
TE KOOP

TE KOOP

aan den meestbiedende: de vier laatste jaargangen van De Heraut, ingen.; alle de werkenvan FLAVIUS JOSEPHUS, met konstplaatjes vanJ. en K. Luiken, 1736, 5 halflrn. bnd.; C. M. V. D. KEMP, »Maurits van Nassau", 2halflrn. bnd.; PRIESTLEY, «Verbasteringen van het Christendom", 2 deelen ...

De Heraut
49 woorden
Het volgende stuk is opgezonden

Het volgende stuk is opgezonden

Het volgende stuk is opgezonden aan den Kerkeraad: Aan den Eerwaarden Kerkeraad derNed. Herv. Gemeente te Leiden.Weleerwaarde Heeren !De ondergeteekenden, lidmaten der Ned. Herv. Gemeente alhier, gevoelen zich in hun conscientie gedrongen zich tot hunnen kerkeraad te w ...

De Heraut
B. DEN HOUTEB.
C. J. LEYH.
Dr.
E. CBSAE SEGERS.
1091 woorden
Calvijn’s Institutie,

Calvijn’s Institutie,

Calvijn's Institutie, vertaald naar de laatste Latijnsche uitgave. Drie lijvige octavo boekdeelen. Prijs ƒ 11.50.Uitgave van ZALSMAN, te Kampen. ...

De Heraut
18 woorden
Tweeërlei Vaderland.

Tweeërlei Vaderland.

Reden verscheen: weeërlei Vaderland.Ter inleidini^ van de Zevende Jaarvergadering der VRIJE raiVERSITEIT, DOORDr. A. KUYFEB.Prijs ƒ 0.50.De uitgever J. A. WORMSER.Amsterdam., 16 Juni 1887. (313) ...

De Heraut
25 woorden
Dr. A. KUYPER,

Dr. A. KUYPER,

DetóFörMliereflvanEeüiytieiil, voor Kerkelijk gebruik uitgegeven doorDr. A. KUYPER, met en zonder KORT BEGRIP, Zijn geheel EITVERROCHT.f/tr Een nieuwe uitgave is ter perse, om spoedig te verschijnen.De uitgever J. A, WORMSER.Amsterdam, Juni 1887. (301) ...

De Heraut
38 woorden
POLITIGA ECCLESTASTICA,

POLITIGA ECCLESTASTICA,

: J. A. WORMSER, te Amsterdam, verzond: Prospectus en Proef bladVANPÖLlTICi EGCLEIIiSTICiGIJSBERTÜS YOETIÜS.Eene uitgave in de Nederlandsche taal van drie uit dit werkvertaaldeKerlrechtelijke ïerhapileüeiüi.Met eene voorrede vanDr. F. ...

De Heraut
40 woorden
van 3