GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1890-07-06
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OLAF D£ NOOR. XV. De Volksvergaderiü!? .Als een loopend vuur ging weldra 't gerucht door heel het land, ja nog verder, van hetgeen bij de Skerry-rotsen was geschied. Overal werd er van gesproken en iedereen was ontsteld over z ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1039 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Cleref. Eerfen. BEEOEPBN: Kollum, W. Mulder Jr. te Harderwijk. - Hilversum, L. Adriaanse te Zeist.BEDANKT: Giessen-Nieuwkerk, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. — Vlaardingen, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum. Christelij ...

De Heraut
372 woorden
Amsterdam

Amsterdam

IHH. Ej^f^kbesturen.diverse Orgelfabrieken te Parijs, kan ondergeteekende nu de meest volledige informatiën geven omtrent die Orgels, Door een persoonlijkbezoek aanwelke alleen voor zaal en kerk geschikt zijn. Adviezen gratis.Richt uwe correspondentie aan ...

De Heraut
46 woorden
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgeüiandel.Warmoessüaat 141, Amsterdam.Groote en fijnesorteering, billijke prqzen, voordeelige condities, volledige garantie. ...

De Heraut
14 woorden
N. A. DE GAAY FORTMAN

N. A. DE GAAY FORTMAN

Uitgaven van A. FERNHOUT, te Amsterdam: SAMENSPRAAKOVER HETDOORGODEFRIDUS UDEMANS, in leven predikant te Zierikzee, weer uitgegevenDOORN. A. DE GAAY FORTMAN, predikant te Amsterdam.Prijs ƒ 0.08. 25 exempl. ƒ 1.75; 50 exempl ƒ 3 ...

De Heraut
80 woorden
Men onderzoeke

Men onderzoeke

NSGHËOVAN DE„FORT WAYNE ORGAN Co. 77SCHOONSTE, SOLIEDSTI en GOEDEOOPSTE.Vijfjarige garantie van de fabriek, in elk instrument gehecht, bekrachtigd door mijne firma.Uitgebreide soVteering. Geheel rechtstreeksche verbinding en aanvoer door den Generaal- 5ge ...

De Heraut
70 woorden
ACTA

ACTA

Uitgave van J. A. WORMSER, te Amsterdam : ACTAder¥oorlooplge SynodevaaNederdHitscli© ©eref©rs8erfle lerkeaGEHOtXDEH TS ÜTKECHT, r.., EERSTE GEDEELTE. Prijs f 0.90TWEEDE GEDEELTE.1889.Prijs f OiSO. ...

De Heraut
26 woorden
Christenen in Nederland!

Christenen in Nederland!

öhristenen m lederland!Een jongmensch, zonder fortuin, voor eenige jaren met den boekhandel begonnen, heeft aanvankelijk reeds ruimen zegen in zijn werk ondervonden. Hij zou evenwel daarmee overvloediger werkzaam kunnen zijn, tot bevordering van Gods Koninkrijk op aarde, zoo een meer bedee ...

De Heraut
65 woorden
Familieberichten

Familieberichten

.Heden overleed tot onze diepe droef- H heid, mijn hartelijk geliefde echtgenoot | en der kinderen zorgvoHe vader, BOUKE K, WIJBRANDI, in den ouderdom van 38 jaren en 4 maanden, waarvan ik ruim 16 jaren door den band des huwelijks met hem mocht vereenigd zijn.Na eene hevige ongesteldheid v ...

De Heraut
95 woorden
A. KUYPER

A. KUYPER

Verschenen bij J. A. WORMSER, te Amsterdam : „Is er aai de publieke Uiiversiteit tei onzeat plaats voor eene Faculteit der Theologie? "REFERAAT voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, ...

De Heraut
52 woorden
van 3