GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1896-06-21
“Vroegrijge vrucht voor den zomer.”

“Vroegrijge vrucht voor den zomer.”

En de afvallende bloem zijns heerlijken sieraads, die op het hoofd der zeer vette vallei is, zal zijn gelijk eene vroegrijge vrucht vóór den zomer, welke, wanneer ze iemand ziet, terwijl zij nog in zijne hand is, slokt hij ze op. Jesaja 28 : 4. Wel beschouwd, kent ...

21 juni 1896
De Heraut
1647 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

XXXVIII. Waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water; waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. I Petr. 3: lob, 21a.Zoo is • dan de Zondvloed ongetwijfeld een oordeel geweest, maar nochtans ook, ea minstens evenzeer een gena ...

21 juni 1896
De Heraut
3539 woorden
Met twee maten?

Met twee maten?

Amsterdam, 19 Juni 1896.Door een drietal bladen is de opmerking gemaakt, dat wij in zake de Enquête van Seinpost en het Bedumsche Bezwaarschrift met twee maten zouden meten.Het feit is, dat zij die dit voorwenden, zelven wegen met - ^valsche weegsteenen" en de ware toedracht der zak ...

21 juni 1896
De Heraut
1031 woorden
Ontbonding.

Ontbonding.

XVI. Is de toestand eenmaal van dien aard geworden, dat de Overheid in het drankmisbruik een zoodanige nationale vergiftiging heeft te constateeren, dat de lichamelijke en geestelijke toekomst des volks, en daarmede de geheele toekomstige nationale ontwikkeling met ...

21 juni 1896
De Heraut
2649 woorden
uit be Ders.

uit be Ders.

Onder de Modernen wordt thans naar aanleiding van het voorval te Stol wijk en Stiens gestreden over de vraag, hoe men den Doop zal bedienen.Ds. Chavannes te Leiden e. a. willen doopen naar eigen goedvinden. De redactie van de ^«rvorming daarentegen wenscht zich te houden aan de oude formul ...

21 juni 1896
De Heraut
KUYPER.
1181 woorden
Resumtie.

Resumtie.

Het slot van het Rapport der Commissie •van enquête geeft in resumtie het oordeel, waartoe deze Commissie bij haar onderzoek gekomen is.Overmits deze resumtie 'aan onze lezers belangstelling zal inboezemen, meenen we hun een dienst te doen, met deze resumtie hier over te drukken. Ze luidt ...

21 juni 1896
De Heraut
1515 woorden
Voor Eootwijks Scholen.

Voor Eootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Door J. C. van Biemen te Leiden, van J. W. B. / 1.50; van G. Albers te Krimpen a/d. Lek ƒ i; van L. de Vries te Groningen, voor Kootwijk gecollecteerd, kerk B. / 3. ...

21 juni 1896
De Heraut
38 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Metverkortinguit het Kerkblad van 19 Jtmi 1896.Classis Middelburg van 5 Mei 1896, voortgezet 27 Mei daaraanvolgende.Voorzitter: Ds. S. de Jager.Wordt vooraf geconstateerd, dat de Besluiten dezer vergadering, in zake de rapporten ter Generale Synode, wel door de afgevaardigden ...

21 juni 1896
De Heraut
1803 woorden
Oordeel van Ds. Sikkel.

Oordeel van Ds. Sikkel.

Na het oordeel van Ds. Littooy over Bedums Bezwaarschrift, deelen we thans ook het oordeel van Ds. Sikkel hierover mede.Het luidt aldus: De kerkeraad van Bedum in de provincie Groningen heeft aan deputaten voor het verband der Geref. kerken met de Vrije Universiteit een bezwaarschri ...

21 juni 1896
De Heraut
KHJYPER.
1073 woorden
Gereformeerd Gymnasium,

Gereformeerd Gymnasium,

mlmmi IWMte Amsterdaim.Ouders of Voogden, die hunne Zonen of upillen met den nieuwen Cursus op eene der lassen van het Gymnasium wenschen geplaatst e zien, kunnen zich 'onder opgave van naam n woonplaats nog aanmelden tot Zaterdag Juli a. 8> bij ip"~-Z.; -Cr S Ti: : ^ ^ " Dr. J. ...

21 juni 1896
De Heraut
53 woorden
van 3