GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1896-07-05
ZESTIENDE JAARVERGADERING

ZESTIENDE JAARVERGADERING

Van de Vereeniging voor hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag. Sinds 18S2 was de Jaarvergadering van de sVereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag" niet in Leeuwarden gehouden. Op Woensdag en Donderdag 5 en ...

5 juli 1896
De Heraut
2063 woorden
Officiele Berichten.

Officiele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 3 /till 1896. Synode van de Gereformeerde kerken in Noord-Brabant en Limburg, gehouden te Klundert, i6 en 17 Juni 1896. De bedienaar des Woords der roepende kerk, Ds. J. H. Feringa, opent op gebruikelijke wijze de vergaderi ...

5 juli 1896
De Heraut
P. J. DE KRUIJTER.
Secr. V. h. Doc. Coll
C. MULDER
640 woorden
Buifenland.

Buifenland.

FrankpËjk. Bond tegen het atheïsme. Genezingen te Vialas.Het is een merkwaardig teeken des tijds, dat dezer dagen te Parijs een bond werd opgericht, die zich ten doel gesteld heeft, het atheïsme of de Godloochening te bestrijden. In de statuten van dien nieuwen bond vindt men de volgende u ...

5 juli 1896
De Heraut
WINCKEL.
1983 woorden
PH. DEIJS.

PH. DEIJS.

Voor da vele blijken van hartelijke- belangstelling, tijdens zijne ongesteldheid, brengt ondergeteekende langs dozen weg aan allen, zoo buiten als binnen deze stad, beleefdelijk zijnen weigemeenden dank.PH.DEIJS. ...

5 juli 1896
De Heraut
27 woorden
Christelijk Liedeboek voor School en Huis

Christelijk Liedeboek voor School en Huis

Van hethristelijk Lledeboek¥00r ^OMOI 811 Milis, UITGEGEVEN DOOR DEfdeeling „Groningen en Omstreicen"van de Tereenigiug van Ciiristelijke Oaderwijzers en Onderw^zere^sen in Nederland, JPrija f 0.25, ordt een present-Exempl. franco toegezonden an ie ...

5 juli 1896
De Heraut
52 woorden
Een wandel met God

Een wandel met God

Bij J. A.. "WORMSER, te Ainatevd& xa, kwam van de pers: Een wandel meLevensbeschrijving van den WelEerwaarden HeerJ. J. A. PLOOS VAN AMSTEL, DOOR• LH Hai^ Met F'ortret en andere afbeeldingen.Prys f ].—. ...

5 juli 1896
De Heraut
33 woorden
PIANO'S en ORGELS

PIANO'S en ORGELS

GOLDSGHISSSme'sPIANO'S en ORGELSijn aiom bekend en worden bij ioe> neming gevraagd.GROOTE i^AGAZiJNENKEiZE^SO^ACHT 3I9S, iarmossstraat 141, Anisterdam.VRAAC Catalogus en Conditiën, vaii uni*, Ruil CU Bctaltug; .Speciale inrichting voor Reparatie ...

5 juli 1896
De Heraut
28 woorden
L. G. WEIJZ & CO

L. G. WEIJZ & CO

Commissionairs in EiEecten, PrJQse& graelil bij de Prinsenstraal, No. 167, AMSTERDASa. ...

5 juli 1896
De Heraut
11 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT wordt

Geabonneerden op DE HERAUT wordt

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het ze kwartaal, geëindigd jo Juni, ten bedrage van f i.2o, per posiwissel over te maken aan de Administratie. Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.J. A. WORMSER, Dire ...

5 juli 1896
De Heraut
J. A. WORMSER
45 woorden
Firma JOHANNES KRAMER & CO

Firma JOHANNES KRAMER & CO

Wirmsi, JOMJLNNJESS JSlIlJLMBlJEi éb Co^15-17, ÜSTEIDAEKoopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten.- Sluiten PROLONSATIbN en BELEENIN8EN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot ...

5 juli 1896
De Heraut
44 woorden
van 3