GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1897-02-28
A.J.BOSCH, HORLOGER, Zwolie.

A.J.BOSCH, HORLOGER, Zwolie.

HORLOGEMAKERS-B£OI£NO£gevraagdi voor fijn werk, Geref, godsd., van goede getuigen en gereedschappen voorzien, bij A, J, BOSCH, Horloger, Zwolle. ...

De Heraut
21 woorden
D. J. VAN DER LEE, Voorburg.

D. J. VAN DER LEE, Voorburg.

Abonneert U opandat zich, onder redactie van Ds, J, C, SIKKEL en Ds, W. F, A, WINCKEL, steeds in toenemende belangstelling mag verheugen.Om het uitgebreid aantal lezers bijzonder geschikt voor advertentiën. Prijs pep 3 maanden ƒ 0.65, pep jaar bij voopuitbetaling ƒ 2.50. ...

De Heraut
57 woorden
VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIÜ mM AANGEBODEN.Oude Theologie, als: PATRIK, POLUS en WELS, zeer net fol. exempl., CALVIJN, Verkl. over de brieven, Ed, THOLUK KONING, Verkl, iste brief Corinthe, ROYAARDS, Verkl, Efeze, 3 dln, , VAN WEZEL, ABBEDIE, OOSTERLAND, over de Openb. Verder werken van Stockius, Burman, H ...

De Heraut
75 woorden
Dr. D. P. ROSSOUW,

Dr. D. P. ROSSOUW,

Uitgave van de Vereeniying ter bevorderingvan Gliristelijl(e Lectuur.Dl*. D. P. ROSSOUW, ME0EËRF6EMMEI M CHRISTUS.Geschiedenis van de vervolgingen der Cbristelijlie kerk.3e stuk. Prijs 12.70.PrQs van het complete werk /O.— ingenaaid; in fraaiea stempelban ...

De Heraut
47 woorden
P. STARINGH, Bijb. Woordenboek,

P. STARINGH, Bijb. Woordenboek,

P. STARIN6H, Bijb. Woorilenboelt, te koop gevpaagd, tegen billijken prijs.Aanbiedingen, motto: STABTlVGIf, Bureau Heraut. ...

De Heraut
16 woorden
S. J. SEEFAT,

S. J. SEEFAT,

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrIbuilëD: Door den heerH, Rollraan, te Bodegraven ƒ2.50; door den heer P, Vermeer, te Baambrugge / 22.50; door den heerP, Potma, te Buitenpost ƒ 2, 50; door denheerK, Floor, te Wons ƒ 76, 50; door den heer J, Dirkmaa ...

De Heraut
249 woorden
F. LION CACHET,

F. LION CACHET,

Verschenen bij den Boekhandel, voorheen I HöVEKER & WORMSER, Amsterdam: F. LION CACHET, Een jaar op reisin dienst der Zending.met 90 ILLÜSTB& TJËN en Ei& BTEH.Frija f 5.25.lu fraaSea stcuipelband f 6.75. ...

De Heraut
34 woorden
L.G.WEISZ &CO.,

L.G.WEISZ &CO.,

L G. WEISZ & C., Commissionairs In Effecten, Prinsengraeht bü de Prinsenstraat, No. 157, AMSTERDAM. ...

De Heraut
13 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

Firma JOHJLJSrJSrES JK H .A. M BI Ft < & Co., WF' Pil 15-17, JMSTEEDAl. -'^^Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongat ...

De Heraut
53 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AFSCHEID. VI. Was Walter niet gewoon laat op te staan bij een tuinman werkt men van 't morgenlicht af — ditmaal was hij al bijzonder vroeg uit de veeren. Zoo stil mogelijk, om grootmoeder niet te wekken, kleedde hij zich aan, en toen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1436 woorden
van 3