GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1897-06-13
Dr. Scheurer's Hospitaal.

Dr. Scheurer's Hospitaal.

Ingekomen:Van Ds. E. Weidner te Onstwedde ƒ 5.—, zijnde een gedeelte der Pinkstercollecte in de Herv. kerk aldaar. ...

De Heraut
17 woorden
Officieele berichten

Officieele berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 11 Juni, gendum de Provinciale Synode van Ovepijsel, te houden D. V, Donderdag 17 Ju7ii !? !< )•] iti de Plantage-kerk te Zwolle^ aanvang 10 uur vm, Deputaten.Uit de Classis Zwolle: Primi. Secundi. Ds. J. Hessels. Ds, J, J. Westerbeek va ...

De Heraut
J. C. BALHUIZKN
Scriba.
DR
H. H. KUYPER
Praeses.
920 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschiand. Uit de kerk der Moravische broeders.De predikant Th. Weiz zal, volgens No. 17 van de Herrnhut, orgaan van de Duitsche broedergemeente, het volgende voorstel op de Synode doen, welke dit jaar moet gehouden worden. De Synode van dit jaar zal voor de Duitsche broedergemeente gewi ...

De Heraut
1281 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Men is er in geslaagd, om een stoomschip in den Jordaan te brengen, dat van de Doode Zee naar het meer van Galilea moet varen. Men meent, dat de reis in vijf uren kan worden volbracht. Tot hiertoe dacht men steeds, dat de Jordaan te snel liep om het mogelijk te maken haar te bevaren. Maar als het ...

De Heraut
WINCKEL.
211 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Oudega c a., J. Huizenga, te Siddeburen, — Geldermalsen, T, Bouma, te Doorn, AANGENOMEN : Apeldoorn A, S. J. Vogelaar, cand. te Kampen, — Raamsdonk (cl, Klundert), J, C. C, Voigt, te Fijnaart (N.-Br.)BEDANKT: Anna Jacobapolde ...

De Heraut
256 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

BEPROEVING. XVIII. 't Was gelukkig voor onzen vriend, dat hij op den inval was gekomen zich, al was he ook langs een moeilijken weg, van visch te voorzien. Want eieren vond hij haast niet meer, en het vleesch van hagedissen en dergel ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1491 woorden
W. VAN SPARRENTAK Jr.

W. VAN SPARRENTAK Jr.

Heden overleed, na een langdurig, doch j geduldig lijden, onze geliefde Oom, WILLEM VAN SPARRENTAK, in den gezegenden ouderdom van 82 jaren en 6 maanden.Het vurig verlangen, om ontbonden te worden en bij Christus te zijn, was zijn éénig en vast vertrouwen.W, VAN SPARRENTAK Jr ...

De Heraut
47 woorden
L.G. WEISZ & CO.,

L.G. WEISZ & CO.,

Commissionairs ia ËSeetes, FriiiSëligraclit l\i de Frlssenstraat, No. 157, ...

De Heraut
10 woorden
TE KOOP:

TE KOOP:

TEAlle jaargangen ('77 incl. '96) van de HERAUT, netjes gebonden in boekvorm.Te bevragen bij de firma HAM & SEYLER, te Hilversum. ...

De Heraut
21 woorden
Dr. J. WOLTJER.

Dr. J. WOLTJER.

Admissie-Examen.Het eerstvolgend examen ter toelating tot de lessen aan de Vrije Universiteit gegeven, zal D. V. worden afgenomen DINSDAG G JULIa Hun, die zich daaraan wenschen te onderwerpen, wordt verzocht, zich met opgave van _ ouderdom, woonplaats en der faculteit, waarin zij wenschen ...

De Heraut
175 woorden
van 3