GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1897-11-28
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

DERDB REEKS. XXVII. En de overste kwam toe, en zeide tot hem: eg mij, zijt gij een Romein ? En hij zeide: a. En de overste antwoordde: k heb dit burgerrecht voor eene groote somme gelds verkre gen. En Paulus zeide: aar ik ben ook een ...

28 november 1897
De Heraut
3820 woorden
Volksfeesten.

Volksfeesten.

Amsterdam, 26 Nov. 1897.Alleszins begrijpeUjk is het, dat menig ernstig gestemd Christen nu reeds niet zonder vreeze denkt aan de velerlei uitspatting, waartoe alle feestelijkheid zoo Ücht vervalt, en die vooral bij groote volksfeesten bijna nimmer uitblijft.Hoe zal het bij de Inhul ...

28 november 1897
De Heraut
481 woorden
„Ontdek mijne oogen.”

„Ontdek mijne oogen.”

Ontdek mijne oogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uwe wet. Psalm 119 : 18. WieFde'''vroomheid''mint, mint het van zijn God afhankelijk te zijn, en vindt in dat afhangen van zijn God zijn lust en zijn rust.En toch sluipt in dien zin, om van zijn God af te ...

28 november 1897
De Heraut
1821 woorden
Formulieren en Liturgie.

Formulieren en Liturgie.

De Vennootschap, die zich zoo in zeldzame mate verdienstelijk heeft gemaakt door haar Bij beluitgave, de dusgenaamde Flakkeesche Boekdrukkerij, heeft in haar beide octavo-drukken van den herzienen Bijbeltekst, thans ook de geheel herziene lezing kunnen opnemen van |onze Formulieren en van onze ke ...

28 november 1897
De Heraut
776 woorden
Nota Bene.

Nota Bene.

Het Register op E Vota is dezer dagen afgezonden, ofi wordt afgezonden aan alle inteekenaren die den bepaalden prijs van /0.75 per exemplaar ten volle aan het Bureel van de Heraut voldaan hebben.Zij, die óf nog niet betaalden, óf niet den vollen prijs, worden hiermede aangemaand, ten spoed ...

28 november 1897
De Heraut
65 woorden
Koloniaal Debat.

Koloniaal Debat.

Sinds jaren had het Koloniaal debat ook voor de kerken dit hooge belang, dat rusteloos, met name van antirevolutionaire zijde, op tweeërlei werd aangedrongen: i". op het innemen door onze Regeering van een zuivere positie tegenover de Mahomedaansche en j, Heidensche religiën, en in verband hierme ...

28 november 1897
De Heraut
5147 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over het gebruik der Christelijke Vrijheid schrijft de heer Dr. H. H. Kuyper in de Friesche Kerkbode, dit: Thans komen wij toe aan het laatste stuk van onze uiteenzetting der Christelijke vrijheid, n.l. welk gebruik Gods kind van deze vrijheid te maken heeft. Immers al is het volkomen waar ...

28 november 1897
De Heraut
1255 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Meiverkortinguit hei Kerkblad van 26 November, Kort Verslag van de Vergadering der Classis Deventer, gehouden 4 November 1897.De kerk van Enter heeft behoefte aan raadgeving aangaande een lidmaat der gemeente, die hulppostbode is geworden en nu op den Rustdag moet rondgaan. Resultaa ...

28 november 1897
De Heraut
B. W. KLAARHAMER
Praeses
K. FERNHOUT
MZ. h
t. Scriba.
745 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Marken, J. Koning, te Mijdrecht. — Zalk en Veecaten, ANawijn, te Midsland (Terschelling). — Giesendam c. a. 4, G. Goris, te Vroomshoop. — Siddeburen (Gron.', S. Datema, te Murmerwoude. •— Ezinge (Gr.), L. G. Gotis^ te Veenwoudsterwa ...

28 november 1897
De Heraut
366 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN DE SCHOOL DES LEVENS. IV. Dat die bittere noodzakelijkheid den armen knaap loodzwaar drukte, is te begrijpen. Hij wist zeer goed, dat hij aanleg bezat om te leeren en zelfs menigeen in gaven en bekwaamheid overtrof. Maar nu zou er ...

28 november 1897
De Heraut
HOOGENBIRK.
1427 woorden
van 2