Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
Familieberichten

Familieberichten

Tot onze diepe droefheid ontsliep hedenavond 7 uur, zacht en kalm in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde Broeder jELTJO HAMSTER, in den ouderdom van ruim 77 jaren.[/ii aller naam : K. F. HAMSTER-Oosiwolderpolder, 9 Dec. 1900. ...

16 December 1900
De Heraut
38 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

Commissionairs in Effecten, ESTERMARKT m, 21A3ISTEBDA3Ï. ...

16 December 1900
De Heraut
6 woorden
Packard-Orgel

Packard-Orgel

VraagtackardiarpmFIjp-iiipasoË.Het schoonste klankefifect voor Solo-Spel.Hoofdlmportatiehijmimmmmm^Qrgeitiandel, A. ilB S T F. 11 IS A M, WarnioeBstraat 141enKeizersgraclit 305.Mede verkrijgbaarbij a ...

16 December 1900
De Heraut
22 woorden
BREEBAART’s Orgelhandel,

BREEBAART’s Orgelhandel,

bekende en geliefde bundelKeur der Meesterwerken, is wederom verschenen. AVerken vanBEETHOVEN, MOZART, HAYDN, CHOPIN, MENDELSSOHN. 2e druk.Franco tegen postw. van /BEEEBAART's®.f|3.Orgelliaiidel, Bamrak 22. » ...

16 December 1900
De Heraut
24 woorden
„Paul Kruger-School.”

„Paul Kruger-School.”

Onder dezen naam zouden we gaarne een Christelijke school in ons oud, bekend stedeke, oevorden, willen openen. Zij zou eenigermate n den zeer grooten geestelijken nood van dezen Oosthoek van Drenthe voorzien. Het moderisme is hier zóó oppermachtig, dat in een mtrek van 20 a 30 uur slechts ééne, k ...

16 December 1900
De Heraut
328 woorden
W. J. VAN NAS.

W. J. VAN NAS.

Aanbevolen voor deFEESTDAGEN, Ur bevordering der Christelijke Philaiitropie. Op aanvrage ontvangt men franco Prospectus.W. J. VAN NAS, ...

16 December 1900
De Heraut
18 woorden
Levensverzekering-Maatschappij „NEW-YORK.”

Levensverzekering-Maatschappij „NEW-YORK.”

Levensverzekering-MaatschappijOpgcs'icht in 1§45.Directie voor Nederland: §5 Keizersgracht, Amsterdam, IQ het Gebouw der Maatsckappü.Deze Maatschappij biedt in liaareer WAARBORGEN, VRIJHEDEN en VOORDEELEN aan dan welke andereaatschappij ook.Actieve ...

16 December 1900
De Heraut
32 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OP DEN DWAALWEG. III. Zooals gezeid, had onze visscher een zoontje, dat tijdens de vlucht zijner ouders nog heel jong was. Het kind had in zijn jeugd nu hier dan daar gezworven, wijl de moeder meermalen van woonplaats verwisselde. ...

16 December 1900
De Heraut
HOOGENBIRK.
1175 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Msterteclie laisclaiij yan LeTemerzetag.Gevestigd te AMSTKR»AM, Helzersgracht ? 29.Maatschappelijk Kapitaal: Ken BJCillioeii O^uldeii.Commissarissen: Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, H. W. VAN MARLE, Jhi. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENN ...

16 December 1900
De Heraut
53 woorden
Gereformeerd Gymnasium, te Amsterdam.

Gereformeerd Gymnasium, te Amsterdam.

te-A-insterdlaïii.ffl.Sedert de vorige opgave ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs de volgende giften: Workum: I. C. N. / 0.50; C. L. N. / i; W. P. / i; Wed. H. S. / i. Heeg: S. V. Jr. / i; J. A. S. / 2.50; J. Z. / 0.50; P. d.R./1; G. V. d. ...

16 December 1900
De Heraut
690 woorden
van 3