GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1904-11-06
BREEBAART’S ORGEL- en PIANINOHANDEL

BREEBAART’S ORGEL- en PIANINOHANDEL

HiiiS", Saloïi-, Zaal- en Kerkorgelsin GROOTEKEUZE bijBREEBAART'slOEGEl- 61 PUIDamrak 16% itiustcrdaniCatalogus op aanvragefranco.Vraag prospectus van de Apollo.Dezemaakt iedere piano zelfspelend. ...

De Heraut
21 woorden
J. H. KEUNEN

J. H. KEUNEN

Nederlandsche FabriekvanTURNARTIKELENenSCHOOLMEUBELEN(eealgst adres in Nederland), J. H. KEUNEN, Haarlemmerweg 329, A.M.STelefoon 1601.TERDA-M.Vraag Catalogus. ...

De Heraut
16 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN

Weil'P. VAN EUK UÖÜER, X ^ «V ., * -koopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden enZilveref MUNTEN 1 vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATIÊN en BELEE­ NINGEN Nemen geL ^n a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
35 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

ÏCtapiJragevestigd teAmsterdam ' Keizersgracht 547-549, sloit aUe Eapitaais-verzek 'uringen. Wednwe-peasioenea. lijfrenten, eaz ...

De Heraut
12 woorden
Wereld en Kerklid

Wereld en Kerklid

Wcpeld en Kerklidin d.e t^wintig-ste eeu^v^.Een AllegorischeReisbeschrijvingdoor W. F. A. WINCKELNaarAchttiende Amerikaanse he uitgave van1¥. li. HARRlü.illustraties van Paul J. Krafft.JPr^s t3.40 Ing. fS.90 ffeh.Uitgave ...

De Heraut
156 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Gronmgsche HypotL'eekbank voor Nederland, bevestigd , *«"'' OUDE BOTEEINÖESTRAAl ^ lo, 72, hoek MUÜRSTEAAT.TeïeplioonIntercbmiDUBaal IVo. 67A.Maatschappelgk KapJtaal ƒ 1, 000, 000.T.A/rV> T> T^WATï 'US, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A, W-Commissari ...

De Heraut
146 woorden
Een OEFENAAR

Een OEFENAAR

EenOWlWENAAWkzoekt eene voor hem passende betrekking, Ds. C. W. DE VRIES, Geref. Pred. te Zeven huizen {Gr, ), is bereid inlichtingen te geven. ...

De Heraut
22 woorden
SCHELTEMA & HOLKEMA’s

SCHELTEMA & HOLKEMA’s

GELEGENHEID AANBIEDING.Louter om geld te maken. •NOG SLECHTS 9 stuks eerste kl. Heerenen Dames-Rijwielen, bek. merken, compl. met spatb., lamp, bel, pomp, freewheel en rem, enz. Echte Dunlop- of Continent, banden, 12 maanden schrift, garantie, van /105, thans voor/56, Dames Rijw. /5 ...

De Heraut
62 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Met dank aan den Heere, geven wij- kennis van de geboorte van een welgeschapen ZOON. H BRINKMAN, V.D.M.M. W. BRINKMAN—VOLKERS.Oldemarkt 37 October 1904, ...

De Heraut
26 woorden
GOLDSCHMEDING’S

GOLDSCHMEDING’S

OEELS! ORM!OR& ELS!Opriiiming^*^van 2de hands ORGELS, geschikt voor School- en Zaalgebruik, van / 25.—, / 30.—, / 40.—, etc, etc, tot / 125, alsook eenige PIJPORGELS, inh. 4—6 en 7 doorl. registers, in nette kast, met en zonder sprekend front, voor Kamer- en Kerkgebruik, ...

De Heraut
44 woorden
van 4